Du får lov å måke snø av hyttetaket

Myndighetene forbyr nå opphold på hytter utenfor egen kommune på grunn av koronaviruset. Unntaksbestemmelser gjør at hytteeierne likevel kan forebygge skader, som å måke snø av taket.

Mange hytter står nå i fare for å få unødvendige skader, ved at det ligger store mengder snø på takene. Vi oppfordrer hytteeiere til å ta en dagstur til hytta og måke av snø, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1.

I henhold til den nye forskriften om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer står det i § 5: (…) Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

– Vi mener at snømåking av hyttetak er strengt nødvendig for å avverge materielle skader. Det er også noe våre kunder plikter å gjøre, sier Nielsen.

I avtalen kundene har med forsikringsselskapet står det hvilke plikter kundene har for å unngå og begrense skader. Er det overhengende fare for at en skade vil inntreffe, så skal kunden gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet.

Tåler ikke store snømengder

Mange hytter er ikke dimensjonert for å tåle store snømengder. Det gjelder spesielt de eldste hyttene og uthus. Det er hytteeiers ansvar å sørge for at snømengden ikke tar knekken på hyttetaket.

– Det er eiers ansvar å følge med på økning i snømengde på hyttetaket og sørge for snørydding før hytta skades av tyngden, sier Nielsen.

Skadeforebyggeren minner hytteeierne på at de ikke må falle for fristelsen til å bli lenger på hytta enn nødvendig.

– Vi skjønner at folk kan synes det er mye å kjøre ens ærend kun for å måke hyttetaket. Men, se på det som et fint avbrekk i vår nye hverdag, sier Nielsen, som oppfordrer hyttefolket til å følge loven og myndighetenes oppfordringer.

Ikke om du er i karantene

Folk som er i karantene og isolasjon grunnet smitte bør unngå å gjøre denne jobben. De bør spørre et familiemedlem eller en venn om hjelp.

– Er du i karantene eller isolasjon bør du ikke utsette deg for ekstra risiko ved snømåking, og i verste fall risikere behov for legevakt. Og folk som drar må huske på smittevernet om de stopper innom bensinstasjoner og butikker på veien til hytta, sier Nielsen.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=Forskrift

Kontaktperson

Therese Nielsen
Skadeforebygger
Telefon