Rentekutt fra Norges Bank: Kronekursen litt sterkere etter tiltak fra Norges Bank

Norges Bank kom endelig på banen i dag og kuttet renten til 0,25 prosentpoeng. Det var på høy tid, og i og med at det vil bidra til å styrke realøkonomien, vil det indirekte også bidra over tid til å styrke kronen.

Vi synes det er veldig fint at Norges Bank kommer på banen med ulike tiltak og en tydelig kommunikasjon om at de vil være her og bidra med det de kan for å stabilisere markedene og tilføre nok likviditet til markedet. Tommel opp til Norges Bank!

Rentekuttet kommer i tillegg til de tiltak som ble annonsert i går etter en ekstrem svekkelse av kronekursen:

  • F-lån med løpetid helt opp til 1 år, slik at norske banker får nok innlån 
  • Swaplinje direkte til sentralbanken i USA, slik at Norges Bank får nok USD
  • Varslet støttekjøp av norske kroner om kronesvekkelsen fortsetter

I årene etter krisen i 2008 har banker og finansmarkeder blitt så kraftig og detaljert regulert at det nå paradoksalt nok forsterker krisen. En forklaring på at bevegelsen i kronen ble så kraftig, er at banker ikke lenger har interesse av å ta egne aktive posisjoner i valuta og rentemarkedet.

I gamle dager, altså før 2008, pleide bankene å stå imot ekstreme markedsbevegelser ved å kjøpe kroner, renter eller aksjer når det ikke var kjøpere i markedet og verdien svekket seg kraftig på grunn av spesielle forhold. Bankene kunne da sitte med papirene eller valutaen på egen balanse til det kom nye kjøpere og/eller markedet hadde roet seg. Det var en måte for bankene å dempe svingninger, og samtidig var det en mulighet for dem å tjene penger. Det gjorde imidlertid at de ble sittende med risiko på egen balanse. Denne risikoen ble det i praksis ikke lenger lov for bankene å sitte med etter 2008. Risikoen i markedet er allikevel ikke borte; risikoen er nå skjøvet ut til sluttbrukerne, altså til bedrifter, fond og enkeltinvestorer. 

«Vi har altså laget et reguleringsregime som sikret at vi er helt trygge om akkurat samme krise som i 2008 skulle ramme oss, men det er en helt annen krise som rammer nå.»

ELISABETH HOLVIK, SJEFØKONOM I SPAREBANK 1

Foto: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1

Det som skjedde i går var at mange hadde behov for å selge norske kroner, mens ingen hadde behov for å kjøpe. Da blir det en ubalanse i markedet. Som jeg skrev i går, er det et problem i disse koronatider at vi i Norge er så avhengige av å kjøpe varer i utlandet, og at vi som sparer i pensjon og aksjefond i mange år har investert i utenlandske aksjer og rentepapirer.

Når aksjer faller i verdi må mange selge likvide papirer for å oppfylle ulike reguleringskrav (fond er i likhet med banker underlagt mange nye krav etter 2008 for å være trygge). På toppen av dette, må de som har valutasikret sine utenlandske investeringer betale inn ekstrabeløp til bankene når kronekursen svekker seg – også det en ny regulering etter 2008 for å gjøre bankene så sikre som mulig. 

I sum var det altså ingen som hadde interesse for å kjøpe kroner. Fond ble tvunget til å selge rentepapirer for å få likviditet for å oppfylle reguleringer knyttet til derivater fond må gjøre for å valutasikre sine i utenlandske papirer. Bankene har ikke fungert som en støtpute for å dempe den ekstreme markedsbevegelser.

Vi har altså laget et reguleringsregime som sikret at vi er helt trygge om akkurat samme krise som i 2008 skulle ramme oss, men det er en helt annen krise som rammer nå. Da var det en banklikviditetskrise – nå er det en krise for næringslivet. Alle detaljreguleringene i sum forsterker svingninger i markedet og hindrer de som burde kunne håndtere risiko ikke får lov å ta risiko.  

Norges Bank er den som har ansvar for Finansiell Stabilitet. Når markedet og systemet i går tydelig ikke fungerte,  kom endelig Norges Bank på banen med gode tiltak i går. Sammen med kraftfulle tiltak også fra andre lands sentralbanker og regjeringer, bidro dette til at kronen styrket seg og at det ble mer likviditet i rentemarkedet – slik at det norske bank og finansmarkedet begynte å fungere bedre utover dagen i går.

Så takk til Norges Bank.

Kontaktperson

Elisabeth Holvik
Sjeføkonom i SpareBank 1
Telefon