Krisen sprer seg til fremvoksende økonomier, flukt til USD

Børsene i Asia falt kraftig i natt. Børsene i Australia, Singapore, Thailand og India har falt mer enn 5 prosent, og valutakursene for fremvoksende økonomier faller kraftig. I India falt børsene mer enn 10 prosent før handelen ble stoppet. India, med verdens nest største befolkning, forbereder seg på Lock Down. 

Som i enhver krise, strømmer kapitalen mot trygge havner i land med solid økonomi. Først og fremst foretrekkes nå USD. I tillegg til at amerikanske investorer trekker kapital ut av investeringer i mer eksotiske steder som emerging markets, velger de investorene som kan det å plassere pengene i USA.

I tillegg må investorer i hele verden kjøpe USD for å stille cash som sikkerhet overfor banker for å dekke derivater på de investeringer de har i amerikanske aksjer, obligasjoner og USD valutahandler. USD er på vei til å nå rekordsterkt nivå fra 1985, et nivå som førte til at verdens sentralbanker ble enige om felles tiltak for å stagge USD-kursen.  

Selger sikre investeringer for å skaffe cash

Sentralbanken i USA har den siste uken pumpet USD ut i hele verdens finansmarkeder ved hjelp av valutaswapper for å sikre at det er nok likviditet i finansmarkedet.

Som jeg skrev sist, er en stor utfordring i dagens krise de nye strenge reguleringene etter 2008, som gjør at investorer nå må selge unna obligasjoner og aksjer for å få tak i cash til å stille som sikkerhet for ulike derivater som de har brukt for å blant annet valutasikre sine investeringer.

Når det er så stor volatilitet som det er nå, og markedene faller så kraftig, øker behovet for cash til å stille som sikkerhet. De som selv har cash blir sittende med cash for å være på den sikre siden, i tilfelle de selv trenger den fremover.

Reguleringen og alle tiltak for å sikre bankene har nå den uheldige bakside at de presser investorer og fond til å selge det de har av sikre investeringer, for å skaffe den nødvendige cash for å stille som sikkerhet. 

«Vi frykter det blir en ny turbulent uke, med særlig uro i Asia.»
ELISABETH HOLVIK, SJEFØKONOM I SPAREBANK 1

Foto: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1.

Verden er avhengig av USD

USD er verdens reservevaluta og danner basis for hele verdens finansmarked. Sentralbanken i USA har i årene etter 2008 økt sin balanse kraftig som et stimuleringstiltak overfor den amerikanske økonomi. Det har derfor vært rikelig med USD i finansmarkedet i årene etter 2008. 

Vi i Norge er sårbare for USAs bevegelser, fordi vi ikke har et stort nok nasjonalt bankvesen til å sikre et velfungerende nasjonalt interbankmarked. Norske banker – og utenlandske banker som driver i Norge – er helt avhengige av å låne inn penger i det internasjonale kapitalmarkedet, for så å låne pengene ut til norske folk, bedrifter og kommuner. Den norske pengemarkedsrenten (NIBOR) er derfor i realiteten en USD-rente, som swappes inn til norske kroner, med et norsk kredittpåslag som reflekterer risikoen i det norske bankmarkedet. 

Med USD som reservevaluta i verdensøkonomien er alle land helt avhengige av å få tak i USD i en krise som nå. I årene etter 2008 ble renten i USA satt svært lav, og sentralbanken økte sin balanse kraftig for å presse ned også lange renter. Resultatet var en svak USD. Lave USD-renter og en svak USD lokket mange til å ta opp USD-lån, og særlig mange fremvoksende økonomier utnyttet muligheten til å låne billig i USD. Hvis de ikke valutasikret lånet, vil de nå kunne få store problemer med å betjene lånet. Om krisen vedvarer kan vi i verste fall oppleve en ny runde med krise i Emergin markets land med svak økonomi, slik vi hadde på slutten av 1990-tallet. 

«Alt er på bordet» 

Aksjefuturene til de amerikanske børsene falt mer enn 5 prosent, og er dermed automatisk stoppet (limit down). Europeiske aksjefutures falt rundt 6 prosent i natt, og det ligger dermed an til nok en dag med børsfall i Europa og USA i dag. Demokratene blokkerte i natt Trumps forslag til krisepakke, og den er altså ikke endelig vedtatt i Kongressen. Politisk krangling nå er det siste vi trenger.  

Sentralbanken er nå villig til å gjøre alt som trenges for å hjelpe amerikansk økonomi, ifølge James Bullard, som leder sentralbanken i St. Louis. Han poengterte at dette er en helsekrise, og at amerikansk økonomi sånn sett ikke er i en vanlig resesjon til tross for at økonomien trolig vil falle opp mot 30 prosent i Q2 og arbeidsledigheten kan øke til 30 prosent. Dette er en helt ny krise som rammer økonomien, og det er derfor ikke hensiktsmessig å bruke gamle modeller og begreper. 

Vi frykter det blir en ny turbulent uke, med særlig uro i Asia. 

Kontaktperson

Elisabeth Holvik
Sjeføkonom i SpareBank 1
Telefon