SpareBank 1 BV setter ned renten igjen

For andre gang på en uke setter SpareBank 1 BV ned renten, denne gangen med inntil 0,50 prosentpoeng. Til sammen er da renten redusert med inntil 0,85 prosentpoeng.

Hjelp gjennom koronakrisen

– Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset rammer også vår region hardt. Vi er som resten av verden i en unntakstilstand, og våre rådgivere jobber nå aktivt med å bistå kunder som ber om hjelp. For oss handler det om at vi sammen med kundene finner de gode løsningene og tar i bruk de virkemidlene vi kan, sier direktør for personmarked, Lasse Olsen.

Foto: Lasse Olsen, direktør personmarked i SpareBank 1 BV.

– Vi har iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å hjelpe våre kunder med å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, og mange har fått avdragsfrihet. Vi har nå utvidet perioden for avdragsfrihet med opptil seks måneder og fjernet gebyrene. Nå kutter vi boliglånsrentene ytterligere med effekt allerede fra 8. april.

– Å fastsette utlånsrenter er en krevende balansegang i disse tider. Det er ikke en direkte sammenheng mellom renten i Norges Bank og boliglånsrenten bankene tilbyr. Bankene finansierer sine utlån gjennom egne innskuddskunder og fra pengemarkedet. Siden Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,75 prosentpoeng sist fredag har renten i pengemarkedet bare gått ned ca. 0,3 prosentpoeng, forteller Lasse Olsen.

Rentenedsettelsen på boliglån for nye kunder trer i kraft 26. mars og for eksisterende kunder fra 8. april.

Rentereduksjon også i bedriftsmarkedet

Også våre bedriftskunder får nå ytterligere rentenedsettelse på inntil 0,50 prosentpoeng, som betyr en total nedgang på inntil 0,85 prosentpoeng på flytende rente.

SpareBank 1 BV endrer også prisene på bankinnskudd tilsvarende. Finansavtaleloven krever åtte ukers varsling av rentekutt på innskudd og her blir endringen derfor gjennomført 27. mai for eksisterende kunder.

Kontaktpersoner:
Direktør personmarked: Lasse Olsen, mobil: 92 24 50 84
Direktør bedriftsmarked: Stian Thomassen, mobil: 96 04 04 37