Trygt å bruke «Smittestopp»

Nylig lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) appen «Smittestopp». Skal appen virkelig komme til nytte, må så mange som mulig ta appen i bruk.

Skadeforebygging og samfunnsnyttig datadeling

– For oss som forsikringsselskap er skadeforebygging noe av det viktigste vi driver med. Det er også slik vi ser på «Smittestopp», forteller Øyvind Indrebø, fagsjef for «Machine Intelligens» i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1.

Ved at så mange som mulig laster ned appen, vil myndighetene få bedre kontroll over smittespredningen, og på en tryggere og mer kontrollert måte kunne åpne samfunnet, skoler og bedrifter opp mot normalen igjen.

– Datadeling vil muliggjøre en mer kirurgisk tilnærming til smittevernstiltak, og kan spare liv og arbeidsplasser. Derfor mener vi det er viktig at så mange som mulig aktiverer appen, sier Øyvind.

Fremtind har solid kompetanse på maskinlæring og kunstig intelligens. Øyvind Indrebø ble før påske invitert av Helsedepartementet til å delta i den uavhengige ekspertgruppen som skal vurdere om sikkerheten, og personvernet er forsvarlig ivaretatt ved å studere koden til appen.

– Appen videreutvikles i høyt tempo, så det er smart å oppdatere appen når nye versjoner ligger tilgjengelig, sier Øyvind.

Foreløpig rapport fra ekspertutvalget

Datadeling kommer samfunnet til nytte

– Hver og en av oss går rundt med en utrolig kraftig sensor og datamaskin i lomma, uten at samfunnet klarer å utnytte den spesielt bærekraftig, helsefremmende eller til forebygging av skader og hendelser. Smittestopp er derfor et viktig prosjekt – et nybrottsarbeid og en syretest på om vi klarer å dele data til samfunnsnyttige formål, sier Øyvind.

Nøtten myndighetene må knekke er hvordan vi kan utnytte digitalisering og data på best mulig måte, slik at demokratiske institusjoner og ikke minst vi som individer kommer sterkere ut av det.

– Her er det flere minefelt å gå i, men jeg tror ikke vi klarer å reversere digitaliseringsprosessene. Så da er det mye bedre å sette seg i førersetet ved å prøve å bygge tillit inn i og rundt de ulike løsningene. Og for Norge sin del er det et poeng å ikke la store utenlandske børsnoterte selskapene lede utviklingen alene, sier Øyvind.

Sikkerhet og personvern i «Smittestopp-appen»

Øyvind forteller at bruken av data i appen er godt regulert, og at det ikke er noen spesiell eller økt personvernrisiko for nordmenn å ta appen i bruk.

Dine data er ikke tilgjengelig for andre enn autorisert personell, og kun dersom du blir registrert som nærkontakt til en som er smittet. Hvis du smittes vil ikke de du var i nærkontakt med få vite at det er du som er smittebærer. De får bare vite hvilken dag nærkontakten fant sted.

Dataene slettes etter 30 dager. Mens Smittestopp-appen er i bruk, er data fra de siste 30 dagene registrert, mens eldre data slettes.

– Du kan når som helst avinstallere appen, og sletter du appen vil også dine data slettes, avslutter Øyvind.