Ta vare på hytta i vinter

Hyttesesongen er godt i gang og mange nordmenn liker å bruke tid på fjellet i vintermånedene. Her er våre råd for å unngå skader på hytta.

– Vi står foran en kuldeperiode flere steder i landet og mange steder har det allerede kommet mer snø enn i hele fjor. Da er det smart å passe litt ekstra på, sier skadeforebygger Therese Nielsen i SpareBank 1 Forsikring.

Her er Thereses råd for å unngå unødige skader på hytta

  1. Steng utvendig og innvendig stoppekran når du forlater hytta
  2. Tøm rør for vann før du drar
  3. Påse at det er varme i våtrom så unngår du frost i sisterne (du kan bruke frostvæske ved lenger fravær i sluk og sisterne)
  4. Har hytta strøm finnes det smarte løsninger for fjernstyring av varme
  5. Unngå snøskader– måk snø av hyttetaket
  6. Husk at røykvarslere og slokkeutstyr er påbudt på hytta
  7. Få gjerne hjelp, men ikke overlat ansvaret til andre.

Steng utvendig og innvendig stoppekran når du forlater hytta

Alle hytteeiere bør stenge vanntilførselen hver gang de forlater hytta. Nye byggeforskrifter fra 2011 krever at det monteres automatisk stoppventil på inntaksledningen før stoppekranen, samt vannfølere i alle rom med vanninstallasjon der det ikke er tette golv og sluk. Ved vannlekkasjer på slike steder, vil vannet automatisk stenges av og vannskader unngås. Løsningen kan med fordel kombineres med en bryter i yttergangen der en kan stenge av vannet når en forlater bygningen. Utstyret kan enkelt ettermonteres i eldre bygninger.

Tøm rør for vann og påse at det er varme i våtrom

I et vanlig vannopplegg vil det kunne oppstå skade på rørledninger og installasjoner selv om vannet er avstengt. Etter du har stengt stoppekranene bør du tømme rør for vann, men det vil alltid finnes vannrester igjen i vannmåler, rørledninger, toalett, sluk osv. Det bør derfor alltid være oppvarming i hytte med vanninstallasjoner. Har hytta strøm finnes det smarte løsninger for fjernstyring av varme.

Unngå snøskader – måk snø av hyttetaket

Dessverre er ikke alle, spesielt eldre hytter dimensjonert for å tåle store snømengder. Ved endringer av selve hyttebygget, bør du nytte anledningen til å øke dimensjoneringen slik at taket tåler økt snømengde. Dette gir samtidig plass til ekstra isolasjon. Uansett, det er eiers ansvar å følge med på økning i snømengde på hyttetaket og iverksette snørydding før hytta skades av snøtyngde.

Røykvarslere og slokkeutstyr er også påbudt på hytta

Vi vet at veldig mange hytter mangler røykvarslere og slokkeutstyr selv om dette er påbudt utstyr. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall varslere til at alle blir vekket ved brann om natta. Det viser seg at barn i liten grad reagerer på lyden fra røykvarslere. Plasser derfor egne varslere i hvert barnerom. Skaff nye varslere når de gamle er ti år, og bytt batteri hvert år. I tillegg skal det være minst en håndslokker eller husbrannslange i hver boenhet. Ny slokker hvert tiende år sikrer at slokkeren fungerer når det blir bruk for den.

Ha en flott og trygg hyttevinter! Og husk: Lukk vinduer og lås døra før hjemreise. 

Forsikring på fritidsbolig?

 

Kontaktperson

Therese Nielsen
Skadeforebygger, Fremtind
Telefon