foreldre som har barn og barneforsikring

Dette dekker vår barneforsikring

Heldigvis er det lite sannsynlig at barn blir syke eller utsatt for alvorlige ulykker, men sjansen er der. Dersom barnet får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan jobbe etter at de har blitt atten år, må det klare seg med en liten uføretrygd fra folketrygden.

Da er det godt å ha en forsikring som hjelper deg i vanskelige tider. Barneforsikring er et viktig supplement til det du får fra staten, en forsikring som gir deg god økonomisk støtte.

Eksempler på hva staten dekker
  • Pleiepenger ved sykehusopphold under visse forutsetninger
  • Behandling av helsepersonell (lege/sykehus) ved både sykdom og ulykke
  • Uføretrygd dersom barnet blir ufør etter fylte atten år
Vår barneforskning dekker blant annet
  • Dagpenger som dekker merutgifter ved sykehusopphold
  • Utbetaling ved ufør som et tillegg til uføretrygden fra Nav
  • Engangsutbetaling ved utvalgte sykdommer som foreldrene kan benytte fritt

Barneforsikring er viktig for alle som har barn, og SpareBank 1 Forsikring har det siste året senket prisen og gjort det mer tydelig hva vi dekker. Til forskjell fra i fjor dekker vi 12 utvalgte sykdommer i stedet for kun én, og det er i tillegg en høy forsikringssum for disse. Forsikringen varer nå til barnet fyller 26 år, og ikke 20 år.

Nylig (januar 2018) kom SpareBank 1’s barneforsikring godt ut i Norsk Familieøkonomis årlige test av markedets beste barneforsikringer. Testen viser at vi er blant de beste på utvidet hjelpestønad, dagpenger ved sykehusopphold og dekning av tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. Les mer om testen her

 

Les mer om barneforsikring