regnskapshuset

SpareBank 1 bygger framtidens regnskapshus i Gudbrandsdalen

SpareBank 1 Gudbrandsdal kjøper seg inn i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og blir medeier i landets nest største regnskapsaktør.

– Vi ønsker at næringslivet i Gudbrandsdal skal ha best mulige forutsetninger for å lykkes. Vi er selv en del av regionen og er avhengige av et voksende og solid næringsliv, sier administrerende banksjef, Per Ivar Kleiven.

Han opplever et økende behov blant lokale bedriftskunder for morgendagens økonomitjenester.
– Teknologiutvikling og sentraliseringstrekk gjør det utfordrende for små og mellomstore bedrifter å få bistand på dette, derfor er det viktig å sikre at det finnes god økonomikompetanse lokalt i Gudbrandsdalen. Gjennom kjøpet sørger vi for at bedriftskundene våre får tilgang til et utvidet og komplett tjenestetilbud på området, forteller han. 

SpareBank 1 Gudbrandsdal er regionens største lokalbank med en forretningskapital på 10,5 mrd.kroner. Banken blir med denne investeringen en tilbyder innen bank, forsikring, megling, regnskap og økonomisk rådgivning. Med sine 74 ansatte, høye kundetilfredshet og sterke vekst et kraftsenter for utvikling av Gudbrandsdalen. Banken er en aktiv deltaker i lokalsamfunnet og deler årlig ut deler av overskuddet i talentstipend, prosjektmidler og gaver til allmennyttige formål.

Satser videre i Gudbrandsdalen

– Med SpareBank 1 Gudbrandsdal med på laget sier det seg selv at vi ønsker å satse sterkt i dalføret sier administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset, Jon Havdal.
Fra før har vi et kontor på Lillehammer, men vår styrke er å være nær kundene. Det langsiktige målet er å få på plass 70-100 økonomer i regionen, forteller han.

Nærhet avgjørende også i framtiden

SpareBank 1 Regnskapshuset tilbyr fremtidsrettede regnskaps- og lønnstjenester og regnskapsnær rådgivning gjennom lokale kontor – nært kundene. Selskapet har en en egen avdeling for digitale tjenester som kan hjelpe næringslivet i Gudbrandsdalen med å få god tilgang til morgendagens systemløsninger, samt å få bistand til å sy disse sammen med deres eksisterende løsninger. I tillegg til god teknologikompetanse, er det også en egen fagavdeling med spisskompetanse på eiertransaksjoner, generasjonsskifter, virksomhetsstyring, avgift og skatt.

– Spesialistkompetansen sammen med det lokale nærværet tror jeg vil bli en berikelse for alle selskaper i regionen, avslutter Kleiven.

SpareBank 1 Gudbrandsdal kjøper 4,62% av aksjene i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. De andre eierne er SpareBank 1 SMN (90,76%) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (4,62%). SpareBank 1 Regnskapshuset har rundt 450 ansatte fordelt på 40 kontorsteder og betjener 10.000 kunder i Trøndelag, Møre og Romsdal og Lillehammer.

 

Les også: Bankens historie

Les også: Mobilbanken med flere funksjoner

 

Vurderer å skifte bank? Bli kunde med BankID