Per Ivar og Geir snakker om resultat

Solidt resultat og 2000 nye kunder

SpareBank 1 Gudbrandsdal leverer et foreløpig resultat på solide 97,1 mnok. Vi opplever sterk kundetilstrømming, og vi har den beste kundetilfredsheten i SpareBank 1. Dette er noe vi er meget tilfredse med, sier  administrerende direktør Per Ivar Kleiven.

Godt resultat og sterk kundevekst

Vi leverer et foreløpig resultat for 2018 på 97,1 mnok etter skatt. Selv om det er lavere enn i 2017, er resultatet det nest beste i bankens historie. Fjorårets resultat bar preg av positive engangshendelser som dobbelt utbytte fra investeringer i SpareBank 1- gruppen og salg av egenkapitalbevis i SpareBanken Østlandet. Samlet effekt av disse hendelsene var på 21,6 mnok.  Banken har sterk kundetilstrømming med 2000 nye kunder i  2018, og vi ser at denne trenden fortsetter inn i 2019.

 

Høy KTI og fygitalt betjeningskonsept

Vi leverer et foreløpig regnskap som er veldig godt, samtidig som vi har de best fornøyde kundene i SpareBank 1 både på person- og bedriftsmarkedet. 82% av kundene våre ønsker å ha en fysisk kontaktperson. Derfor er det viktig å kunne tilby en fast kundekontakt og være tilstede med lokalkontorer i Gudbrandsdalen. Samtidig ser vi at det er ekstremt viktig å være gode på digitale flater, og at det er koblingen mellom den fysiske tilstedeværelsen og satsingen på de digitale løsningene våre – å være fygitale – som er suksessfaktoren.

 

Vårt bidrag til lokalsamfunnet

Det er derfor ekstra hyggelig å kunne presentere regnskapet som viser at vi har styrket posisjonen vår lokalt, og som vil bidra til at vi kan vokse videre til glede for kunder og lokalsamfunn i 2019. I tillegg bidrar banken med sponsormidler, prosjektmidler, gavemidler og talentstipend til lag, foreninger og/eller enkeltpersoner som står i forhold til bankens mål og verdier. I 2018 har banken bidratt med ca. 10 mnok til slike formål i vårt markedsområde.

 

For ytterligere informasjon om regnskapet, kontakt administrerende banksjef Per Ivar Kleiven, telefon 901 93 660.

Her finner du foreløpig resultat for 2018

Les også SpareBank 1 bygger framtiden regnskaphus i Gudbrandsdalen