Kvinner og Marianne

Kvinner på sparetoppen

Det har tradisjonelt vært mye fokus på at kvinner må ta grep om egen økonomi, mens menn både sparer mest og tjener best. Skal vi tro en ny undersøkelse fra SpareBank 1 kan trenden være i ferd med å snu.

Selv om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ser ut til å vedvare, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for SpareBank 1 at norske kvinner nå hevder seg i sparetoppen. I tillegg til at flere kvinner enn menn oppgir at de sparer i 2019, viser undersøkelsen at flere kvinner enn menn har sparing som en god vane. SpareBank 1s egne tall bekrefter trenden, og viser en svært positiv utvikling innenfor pensjonssparing spesielt.

– Å spare til pensjon har for mange vært noe man skyver foran seg, og det har nok ikke stått høyest på prioriteringslisten i hverdagen. Men i senere tid har stadig flere kvinner tatt sparingen fatt, og opprettet enten pensjonskonto eller sparing gjennom IPS hos oss, sier Marianne Christensen, produktsjef for pensjon i SpareBank 1.

Flest spareavtaler blant kvinner

I følge SpareBank 1 sparer menn og kvinner gjennom IPS (individuell pensjonssparing med skattefordel) i like stor grad, men hittil i 2019 er det en overvekt av kvinner som har opprettet spareavtaler – fast sparing av et bestemt beløp. Også når det gjelder Pensjonskonto, som ble lansert for tre år siden, er det kvinner som er mest ivrige. De senere årene har det vært en stødig økning av kvinner som oppretter Pensjonskonto, og så langt i år er nær seks av ti som har opprettet en Pensjonskonto er kvinner.

Dette er veldig gode nyheter, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

– Kvinner får mindre i pensjon på grunn av lavere lønn, mer deltid og færre yrkesaktive år enn menn. Derfor er det bra at kvinner nå tar gode sparegrep. Det sikrer kvinner større økonomisk handlefrihet og uavhengighet som pensjonister, sier Gundersen.

Fakta:
 • Undersøkelse:
  • 85 prosent av kvinnene sparer kontra 80 prosent menn.
  • Kvinner sparer desidert mest i bank: 82 prosent kvinner, 71 prosent menn.
  • Flest kvinner oppgir at de har sparing som en god vane: 45 prosent kontra 38 menn.
 • Innsikt fra SpareBank 1:
  • IPS: 50 % kvinner og 50 % menn sparer. Avtaler opprettet i 2019: 52 % kvinner og 48 % menn
  • Pensjonskonto: 54 % kvinner og 46 5 menn. Avtaler opprettet i 2019: 58 % kvinner og 42 % menn
  • Mens menn har hatt en jevn nedgang i antall opprettede pensjonskontoer, har kvinner siden 2016 hatt en stødig oppgang.

 

Les også: Spare? Dette sparer andre på din alder til pensjon

Se ulike måter å spare på