Geir snakker om renten

Ingen rente-panikk blant nordmenn

I dag, seks måneder etter forrige renteheving, kunngjorde Norges Bank at styringsrenten heves med nye 0,25 prosentpoeng. Norske boliglånskunder tar tilsynelatende oppgangen med slående ro, skal vi tro en fersk undersøkelse fra SpareBank 1.

Norges Bank har tidligere antydet at renten ville settes opp enda et hakk, og ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av SpareBank 1, var de de fleste nordmenn forberedt på dette. Mer enn syv av ti (72 prosent) av nordmenn med boliglån har på forhånd svart at de tror renten vil gå opp.

– Renteoppgangen har vært ventet, og ser ikke ut til å komme som noe sjokk på folk flest. Selv om høyere rente betyr noe høyere utgifter for boliglånskunder, er det viktig å huske på at en renteoppgang er et godt tegn for norsk økonomi generelt. Norges økonomi er god, og da er det mindre behov enn tidligere for å holde renten kunstig lav, forklarer økonomisjef Geir Kjølgård i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

En renteøkning på 0,25 prosentpoeng vil bety en økning i utgifter på inntil 2.500 kroner i året for hver million du har i gjeld før skatt. Et boliglån på to millioner kroner vil eksempelvis bli inntil 5.000 kroner dyrere i året.

Få må gjøre endringer i eget forbruk

I overkant av seks av ti nordmenn svarer at de ikke kommer til å gjøre spesielle endringer i eget forbruk. Nærmere 2 av 3 med boliglån (63 prosent) oppgir at renteutgiftene kan øke med 2.000 kroner eller mer per måned, uten at de må kutte i andre viktige utgifter.

Unngå pengestress

Det er ventet at norske banker følger opp renteøkningen i Norges Bank med en tilsvarende økning i boliglånsrenta. Selv om denne fortsatt kan sies å holde et historisk lavt nivå, vil alltid en renteøkning kunne bety en ekstra stressfaktor i hverdagen for enkelte familier.

– Ved gå gjennom hva man pleier å bruke penger på, vil mange kunne finne utgifter som er lette å kutte ned eller kutte ut. Det er overraskende mye å spare på små, men smarte grep i hverdagsøkonomien. Da blir renteoppgangen enklere å håndtere og man slipper å kutte i sparing.

Her er Geir Kjølgårds beste tips til å tilpasse deg renteoppgangen:
  • Sett opp budsjett: Få oversikt over alt forbruk, faste utgifter og sparing tatt i betraktning at renten går opp. God oversikt gjør det lettere prioritere hvordan pengene skal brukes.
  • Planlegg innkjøp: Det lønner seg å handle all mat én gang i uken, men legg en plan for andre innkjøp også.
Ekstra tips/innspill:
  • Utsette planlagte investeringer, som bytte av bil, fornyelse av kjøkken, nye møbler osv.
  • Tenke utenfor boksen. Kan du kjøpe brukt i stedet for nytt? Selvpålagt handlestopp? Byttering?
  • Sjekk med banken at du har riktig rente. Verdistigning på boligen og bedre jobb kan gi deg lavere rente.

 

Få stålkontroll på økonomien din

 

Les også: Brexit, handelskrig og rentemøter preger mars