Thomas sykler

Flere sykler og el-sparkesykler krever mer av alle trafikanter

Stadig flere sykler og små elektriske kjøretøy gir et mer uoversiktlig trafikkbilde. Syklistene må gjøre seg mer synlige og bilistene må sjekke blindsonen.

– Som syklist forsvinner du fort i bilens blindsone. Det kan føre til alvorlige skader om du ukritisk hevder dine rettigheter i veien når motparten er en bil, sier forsikringsrådgiver Thomas Lund i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Syklister er de eneste som lov til å kjøre forbi på høyre side av andre kjøretøy foran kryss.

Ann Helen Hansen i Trygg Trafikk– De fleste alvorlige sykkelulykker skjer nettopp i kryss og derfor er det ekstra viktig at syklister gjør seg synlig for bilistene her. Det hjelper lite om bilen har vikeplikt for deg dersom sjåføren ikke kan se deg, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Antall sykkelulykker er underrapportert

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nær 1900 syklister ble skadet eller drept i trafikken i perioden 2015 til 2017. Ni personer ble drept, og ulykker hvor biler og syklister har kryssende kjøreretning dominerer skadestatistikken.

– Vi vet at det er underrapportert på sykkelulykker i trafikken, så antall ulykker er nok høyere, sier Hansen.

– Dette påfører samfunnet store tap, først og fremst i form av menneskeliv og personskader. At så mange menneskeliv skal gå tapt i trafikken samtidig som målet samtidig er å få flere til å sykle, er trist. Det forteller at vi må fokusere enda mer på å sikre liv i trafikken. Derfor er det viktig at vi informerer om hva som er hovedårsaken til disse ulykkene og hva vi kan gjøre for å forebygge dem, sier Thomas.

Blant forsikringskundene i Sparebank 1 er det registrert vel 260 påkjørsler av syklister til en samlet kostnad på 5 millioner kroner de siste tre årene.

– 35 av disse sakene vet vi handler om brudd på vikeplikten. 20 av påkjørslene vet vi har skjedd i fotgjengerfelt, noe som kan tyde på at syklisten har kommet litt for raskt ut i fotgjengerfeltet, sier Thomas.

Les: Forsikringene du bør ha

Syklisten taper alltid

Flere sykler og små elektriske kjøretøy, som elsparkesykkel, krever oppmerksomhet blant bilistene.

– Som bilist må du vike for syklister når du skal ta en høyresving i et kryss. Sjåfører bør derfor alltid sjekke blindsonen sin og være ekstra oppmerksom på denne før de svinger til høyre, sier Hansen i Trygg Trafikk.

Som syklist er det viktig å vite at du er definert som «kjørende».

– Det Thomas Lund i SpareBank 1 Gudbrandsdalbetyr at du har samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må blant annet følge skilter, holde fartsgrensen, sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og du må huske vikeplikten for andre trafikanter når du sykler over gangfelt, sier Hansen.

I møte mellom bil og sykkel, vil syklisten være den tapende part.

– Bruk alltid godkjent hjelm, uansett hvor langt du skal, sier Thomas.

 
Trygg Trafikk sine råd til bilisten
 • Sjekk alltid blindsonen før du svinger til høyre.
 • Hold avstand til syklende og andre myke trafikanter.
 • Tilpass farten etter forholdene.
 • Ikke kjør forbi før du har nok plass til å passere.
 • Vis hensyn og slipp syklister frem i kryss.
 • Følg alltid trafikkreglene og gi tydelig signaler om hvor du har tenkt å kjøre eller svinge.
 • Før du går ut av din parkerte bil, se nøye etter syklister før du åpner døra.
Trygg Trafikk sine råd til syklisten
 • Sørg for å bli sett! Bruk lykter, synlige klær og plasser deg riktig.
 • Unngå bilenes blindsone.
 • Vær forutsigbar. Gi tydelige signaler på hvordan du har tenkt å sykle.
 • Vi hensyn til fotgjengere og slipp de over veien ved gangfelt.
 • Respekter rødt lys i veikryss.
 • Tilpass farten etter forholdene.
 • Vær oppmerksom på parkerte biler. Her kan bildørene plutselig åpne seg hvis bilisten ikke har sett deg.
 • Husk at du har vikeplikt for andre trafikanter når du sykler over gangfelt.
 • Bruk sykkelhjelm!

 

Les også: Blant markedets beste på bilbonus

Kontaktperson

Thomas Lund
Autorisert forsikringsrådgiver i SpareBank 1 Gudbrandsdal
Telefon
E-post