Tom lommebok. Hvor mye penger bruker du på dagligvarer?

Vet du hvor mye du bruker på dagligvarer i måneden?

Det er ikke alltid like lett å få oversikt over hva pengene dine går til, eller hvor mye du faktisk bruker på dagligvarer. Derfor tester SpareBank 1 nå ut en helt ny forbruksoversikt i nett- og mobilbanken.

I første omgang omfatter den nye forbruksoversikten dagligvarer og småbeløp. Hver tiende krone nordmenn bruker går til mat og alkoholfri drikke. Ifølge SSB utgjør nær 30.000 kr i året i snitt for hver av oss.

Dagligvarer er en av de utgiftspostene vi har minst oversikt over. Jeg tror mange vil få en aha-opplevelse når de ser hvor mye penger de bruker i butikken. God oversikt er et godt startpunkt for å få mer ut av pengene, sier spare- og investeringsansvarlig Pål Martin Olsen i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Smartere med maskinlæring

Den nye forbruksoversikten i mobilbanken viser deg enkelt og greit hva du bruker pengene dine på. Ved å filtrere på kategorier, for eksempel dagligvare, vises kun transaksjoner du har gjort i dagligvarebutikker. Dermed får du et overblikk over hvor mye penger du bruker på dagligvarer hver måned, og hvor ofte du er i butikken

Verktøyet benytter seg av maskinlæring når det legger inn filtre i kontobevegelsene dine og sorterer utgiftene i forskjellige kategorier.

Maskinlærte løsninger kan lære seg nye sammenhenger kontinuerlig, som for eksempel oppdage nye butikker eller handlemønstre. Dermed kan verktøyet også bli mer nøyaktig og bidra til en bedre kundeopplevelse, forteller digitalbankutvikler Jan Erik Modal i SpareBank 1 Utvikling.

Få oversikt over pengetyvene

I tillegg til dagligvarer kan du per nå filtrere på kategorien Småbeløp – det vil si alle beløp under 200 kroner.

Småbeløp er en veldig fin måte å få oversikt over «pengetyvene» på. For eksempel den kafé-kaffen du tar deg råd til flere ganger i uka. Felles for samtlige kategorier det etter hvert kan filtreres på, er at man skal få hjelp til å få litt bedre oversikt over hva pengene faktisk går til hver måned, sier leder for digitalbanken Thomas Allan Nygaard i SpareBank 1 Utvikling.

Eget abonnementsfilter

Om ikke lenge vil det også bli mulig å filtrere på kategorien abonnementer, det vil si hvor mye man bruker på abonnementstjenester som Netflix og Spotify. Andre løsninger er også på blokka.

Vi får mange tilbakemeldinger fra kundene på hvordan de synes løsningen fungerer, og de fleste ønsker flere kategorier å velge fra. Utover dagligvarer, småbeløp og abonnementer, kan det være interessant å se på større utgiftsposter som bolig og transport, sier Nygaard.

Foreløpig er løsningen tilgjengelig for kunder i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet, men på sikt vil den kunne brukes av alle landets SpareBank 1-kunder.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/dette-bruker-nordmenn-penger-pa