Julegave

Julegave til Norsk Luftambulanse

Hvert år gir SpareBank 1 Gudbrandsdal en julegave til et allmennyttig formål. I år er det besluttet å gi gaven på 25.000 kroner til Norsk Luftambulanse.

Vi er både stolte og glade for at vi har en virksomhet som Norsk Luftambulanse i vårt område. Basen på Dombås betyr mye for beredskapen og evnen til å hjelpe folk i akutte situasjoner i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

I mange sammenhenger handler det om liv og død og da er rask behandling og transport til nærmeste sykehus kritisk viktig. Innsatsen og betydningen til Norsk Luftambulanse er av stor verdi både lokalt og nasjonalt.

Norsk Luftambulanse har de siste årene investert store summer i et værkamera-system som gjør det mulig å få mer presise værdata fra ulike områder rundt om i landet.

Pengegaven som ble mottatt av Kai Tangen, sier at dette vil gå til å utvide og utvikle dette systemet ytterligere slik at flygerne får optimal kunnskap om værforholdene når de er ute på oppdrag. Vi i SpareBank 1 Gudbrandsdal støtter helhjertet opp om denne satsingen.

Kontaktperson

André Winje Arntzen
Samfunnskontakt i SpareBank 1 Gudbrandsdal
Telefon
E-post