Hvem er best til å kjøre bil av Hallinger og Valdriser?

-og hvem er best av damer og menn?

 

Er du en av de som krangler med partneren din om hvem som er den flinkeste sjåføren? Får du hjertet i halsen når den andre kjører for nært bilen foran deg? Eller irriterer du deg grønn over at det går for sakte?

Med Smart bilforsikring kan du finne ut av hvem som faktisk kjører med best flyt – les mer om det her!

Menn tror de er best

I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for SpareBank 1 rundt holdninger knyttet til bilkjøring, kommer det fram at en sterk overvekt av menn kjører bilen i parforholdet mellom kvinner og menn.

45 % av mennene foretrekker å kjøre selv, mot 15 % av kvinnene. 89 % av mennene oppgir at de alltid eller som oftest kjører mot 11 % av kvinnene.

Menn er også som regel fast bestemt på at de er den beste sjåføren. 50 % av mennene mener de er best, mens bare 14 % av kvinnene mener det samme.

Hvordan fordeler dette seg mellom Hallinger og Valdriser?

Hvis vi sammenligner med landet for øvrig ligger både Hallinger og Valdrisene over gjennomsnittet når det gjelder kjørescore. Det betyr at vi mest sannsynlig er litt mer forsiktige bak rattet enn den gjennomsnittlige nordmannen.

Men hvilket kjønn er egentlig de flinkeste sjåførene?

– Dersom man skal bedømme ut fra antall skadeutbetalinger, så varierer det litt alt ettersom hvor gammel vi er, sier Toralf Tveitå, produktsjef bilforsikring i SpareBank 1.


Unge gutter verst – bør la jentene kjøre

I den aller yngste gruppa – 18 til 23 år – er det helt klart gutter som skader bilen oftest.

– Det er i denne gruppa forskjellene er størst. For de aller yngste har vi opp mot 80 % flere skadeutbetalinger til gutter enn til jenter. De krasjer nesten dobbel så ofte som jenter. Og denne prosentandelen er skadefrekvens per sjåfør, understeker han.

I aldersgruppa 23-30 er det omtrent likt mellom kjønnene, mens det i gruppa 30-50 snur igjen.

Damer i alderen 30 til 50 år skader bilen oftere enn jevnaldrende mannfolk

– Tallene viser at i gruppa 30-50 år skader kvinner bilen noe hyppigere enn menn. Omtrent 20 % flere skadeutbetalinger går til kvinner, forteller Tveitå.

Etter man har passert 50 år ser man lite signifikante forskjeller på skadeutbetalinger mellom kvinner og menn.

– Selv om vi ser forskjell mellom kjønn i de ulike aldersgruppene, har ingen forsikringsselskap lov å gi ulik forsikringspremie basert på kjønn, understreker han.

Men hvem er best av menn og kvinner i Hallingdal og Valdres?

Kvinnene i Hallingdal er de flinkeste sjåførene og ligger over landsgjennomsnittet på kjørescore i Spinn appen. Tett fulgt av menn i Valdres. De som scorer dårligst i Hallingdal og Valdres er damene i Valdres, og de ligger også faktisk under scoren for landet.

Ser vi på tallene fordeler de seg slik:

 • Kvinner Hallingdal: 96,0 %
 • Menn Valdres: 95,9 %
 • Menn Hallingdal: 95,2 %
 • Kvinner Valdres: 93,9 %
 • Landet for øvrig: 94,4 %

Ut i fra dette bør altså damene i Hallingdal og mennene i Valdres kjøre bilen, men det er marginale tall, og totalt scorer alle bra.

Slipper å krangle

Nå slipper dere å krangle om hvem som er best. Med Smart bilforsikring og Spinn-appen får du opp en kjørescore på kjøringen din – basert på hvor god flyt du har.

Og enda bedre – kjørelengden oppdateres automatisk, så du trenger ikke lenger bekymre deg for kjørelengden. I tillegg kan du spare penger om du har god flyt på kjøringen din.

Du får 5 % rabatt bare for å tegne Smart bilforsikring – i tillegg får du rabatt etter hvert som du kan vise til normalt god kjøreadferd!

 

Dette er Smart bilforsikring:

 • Innovativ teknologi som vil revolusjonere norsk forsikringsbransje
 • Appen Spinn som inspirerer deg til å bli mer bevisst i trafikken
 • Appen måler aldri hvem eller hvor det kjøres – kun hvordan
 • Motiverer til trygg kjøring
 • Fjerner kjørelengdeangst
 • Du betaler for faktisk kjøring
 • Motiverer til både økonomisk og miljøvennlig kjøring

Les mer om Smart bilforsikring her!