Organiseringen av SpareBank 1 Gruppen og Banksamarbeidet

Organiseringen av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper. I tillegg inngår en rekke andre selskaper direkte eid av SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 6 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Selskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Leder for SpareBank 1 Gruppen er administrerende direktør Turid Grotmoll.

Datterselskaper

SpareBank 1 Forsikring AS
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Conecto AS
SpareBank 1 Medlemskort AS
(SpareBank 1 Gruppen eier 51%, LO eier 49%)

 

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler. Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn:  SpareBank 1. Lederen for SpareBank 1 Banksamarbeidet DA er administrerende direktør Øyvind Aass.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Mobilbetaling Holding