20 år siden nettbank-kupp

I dag er det nøyaktig 20 år siden Sparebanken Hedmark lanserte Europas første nettbank. Det skjedde 30. september 1996, rett foran nesa på en konkurrent, som hadde forhåndsvarslet at de ville være på lufta 1. oktober.

– Den første skarpe transaksjonen gikk i juli 1996. Det var utrolig artig, minnes Rune Bye, som i dag er fagsjef for selvbetjening bedrift.
30. september 1996 ble Bye titulert som soussjef og var blant annet avbildet i et HA-oppslag under tittelen «Først på internett».

– Sterk kultur for innovasjon
At banken var først på verdensweben var vel å ta i. Men både regionalt og nasjonalt ble nyheten om Europas første nettbank beskrevet som en verdensnyhet.

– Vi hadde en sterk kultur for innovasjon, og hadde vært tidlig ute også når det gjaldt kortområdet og telefonbanken, sier Bye.

Allerede i forkant var det flere avisoppslag om den kommende lanseringen av «pc-banken». Av en faksimile fra et vedlegg til Dagbladet 18. september 1996 går det blant annet fram at Sparebanken Hedmark i 1985 installerte den første betalingsterminalen i Norge i et kjøpesenter i Hamar.

Dagbladet

– Så mulighetene
Banken fikk egne nettsider i august 1995. – Som vanlig var vi opptatt av å se mulighetene i ny teknologi. Slik startet de første tankene om nettbanken. Vi var akkurat store nok til å tåle en slik satsing, samtidig som vi var liten nok til å kunne gjennomføre den på en smidig måte, sier Rune Bye.

Det var et kappløp blant bankene om å være først ute med nettbank i 1996.

«Kuppet» konkurrent
Sparebanken Hedmarks opprinnelige lanseringsdato var 8. oktober. – Men da en konkurrent gikk ut på Dagsrevyen ei uke i forkant og fortalte at de ville lansere 1. oktober, kastet vi oss rundt og bestemte oss for å komme dem i forkjøpet, forteller Rune Bye.

Lanseringskuppet medførte altså at Sparebanken Hedmark kom først ut med nettbank i Europa.

– Det dukket opp mange spørsmål rundt sikkerheten. Vår nettbank var kryptert fra første stund. I tillegg til at vi var først ute, var vår løsning også bedre enn konkurrentenes, fastslår Rune Bye

Annonse HA 30. sept 1996

Mobilbanken 10 år i juni
I desember 2005 satte Sparebanken Hedmark seg en ny, innovativ ambisjon: A lansere mobilbank i en versjon Norge ennå ikke hadde sett maken til. I et halvt år ble det jobbet på spreng for å utvikle den første generasjonen mobilbank.

22. juni 2006 var målet nådd. Som en av de første bankene i Norge kunne Sparebanken Hedmark denne dagen lansere sin nye mobilbank, kun slått av én annen bank med noen få dager.

 Bank på mobilen 2_2016_annonse-1

Milepæl 27. oktober 2012
Lørdag 27. oktober i 2012 ble en milepæl for mobilbanken. Da opplevde SpareBank 1 for første gang at mobilbanken var større enn den tradisjonelle nettbanken målt i antall pålogginger.

I dag står mobilbanken for cirka 70 prosent av da samlede påloggingene til mobilbanken og nettbanken.

I snitt logger en mobilbankkunde inn 22 ganger i måneden, mens nettbanken-kunder logger inn seks ganger per måned.

Slås sammen?
– Kommer nettbanken og mobilbanken til å bli slått sammen?

– Stadig flere tjenester vil bli tilgjengelig i mobilbanken. Slik vil innholdet bli mer likt, men det vil på grunn av ulike egenskaper på mobil og pc være forskjell på nett- og mobilbank, sier Espen Røe, dagens fagsjef for mobilbanken og nettbanken i Sparebanken Hedmark.

Kontaktinformasjon
Rune Bye, fagsjef for selvbetjening bedrift, tlf 952 37 901
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991