Bildet er fra 2014 da SpareBank 1 Østlandets kontor i Trysil måtte ryddes i forbindelse med flom.

Forberedt på flom?

De nærmeste dagene er det ventet stigende temperatur og økt snøsmelting i fjellet. Det betyr mye vann i bekker og mindre elver på Østlandet. Er du forberedt?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler at kraftig snøsmelting vil føre til betydelig økende vannføring i bekker og mindre elver som følge av snøsmelting i områder 700-1.000 meter over havet.

Smeltingen kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i bekker og småelver, isgang osv. Dette betegnes som en utfordrende situasjon som krever lokal oppfølging og som kan medføre skader lokalt.

Simulerer hvilke kunder som kan bli berørt

SpareBank 1 Forsikring forbereder seg ved å gjøre simuleringer med hjelp av flomkartene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), kombinert med hvor i området deres kunder bor.

Av tidligere erfaring vet man at mange av SpareBank 1 Østlandets forsikringskunder kan bli berørt av flom. De bor innenfor faresonen i det som er definert av NVE som aktsomhetsområder. Dette er områder tilknyttet vannveier som potensielt blir oversvømt om vannstanden øker betraktelig. Eksempelvis er bildet fra bankens Trysil-kontor under flommen i 2014.

På det sentrale Østlandet bor så mange i faresonen:
Snaut 1.500 i Oppland
Over 5.900 i Hedmark
Over 2.800 i Akershus
Ca. 3.000 i Oslo

Dette gjør du for å forberede deg på flom

  1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
  3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  4. Ved flomfare, rydd hagen for møbler, løse materialer og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
  5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
  9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

 

Få veiledning og meld skade

Mer om forsikring