PLASTDUGNADEN 2018 Bak fra venstre: Ingvild Bjørklund Wangen (SpareBank 1 Østlandet), Christian Lie (Sirkula), Knut Monssen (Hamar Naturskole), Johannes Gran (Naturvernforbundet) og Odd Henning Stuen (Vassdragsforbundet for Mjøsa). Foran fra venstre: Kari Svelle Reistad (Vassdragsforbundet for Mjøsa) og Lise Gulbrandsen (Hold Norge Rent).

Plukk plast og motta støtte til laget eller klassen din

SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark starter nå Plastdugnaden 2018.

Dette er et felles løft mot plastforsøpling i innenlands vassdrag. Først ut er Mjøsa med tilløpselver i forbindelse med den nasjonale strandryddeuka 30. april – 6. mai.

– Plastforsøpling er et økende globalt problem som også må løses lokalt, sier Ingvild Bjørklund Wangen, kommunikasjonsrådgiver for bærekraft og samfunn i SpareBank 1 Østlandet. Sparebankstiftelsen Hedmark* og SpareBank 1 Østlandet har satt av inntil 2 millioner kroner i støtte til skoler, lag og foreninger som vil rydde plast og søppel ved innenlands vassdrag i sitt nærmiljø.

Lag og foreninger kan søke støtte

– Vi ønsker å bidra til å løse et felles samfunnsproblem samtidig som vi støtter lag og foreninger. Slik får vi en dobbelt dugnadseffekt, sier Wangen. Hun håper så mange som mulig melder seg på Plastdugnaden via bankens nettsider. Lag og foreninger får penger for hver sekk de melder inn, og skoler får et beløp per deltakende klasse. I tillegg kan alle lag og foreninger bli med i trekningen av bonusgaver på 10.000 kroner. Privatpersoner og bedrifter kan ikke søke støtte.

Starter rundt Mjøsa i mai

Praktiske hensyn gjør at Plastdugnaden starter rundt Mjøsa med tilløpselver. Her samarbeider vi med Naturvernforbundet, Hold Norge Rent, Vassdragsforbundet for Mjøsa, Hamar naturskole og lokale renovasjonsselskaper. Plastdugnaden skal senere videreføres til flere områder der banken er lokalisert i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Mer informasjon om dette kommer etter hvert på våre nettsider.

Hvorfor går stiftelsen og banken sammen om Plastdugnaden?

Alle snakker om plasten i havet, men få snakker om plasten som hoper seg opp i og langs innenlands vassdrag. Norges største innsjø Mjøsa, Norges lengste elv Glomma og andre store innenlands vassdrag befinner seg i områder der SpareBank 1 Østlandet er lokalisert. Flomvann trekker med seg mye plast og søppel som erfaringsvis blir liggende langs vannkanten. – Med Plastdugnaden ønsker vi å mobilisere til dugnadsinnsats for et renere miljø i og langs vassdragene våre, sier Wangen.

Meld inn din aksjon på Ryddeportalen

Viktig å merke seg

  • Påmeldingen skjer via Hold Norge Rents Ryddeportal.
  • Merk deg spesielt sikkerhetsanvisningene og ryddeveilederen.
  • Merk også at Plastdugnaden IKKE gjelder for søppelrydding langs veg eller skjærgård.
  • Meld deg på aksjonen, følg anvisningene, registrer området dere skal rydde i og sjekk på kartet hvor du kan levere plasten (søppeldunker – blir oppdatert) og legg inn at det er SpareBank 1 Østlandets aksjon.
  • For å motta støtte må du selv registrere din aktivitet i etterkant av gjennomført dugnad og legge inn nødvendig informasjon for at vi skal kunne utbetale riktig beløp. Laget vil motta e-post fra banken med nærmere informasjon om registreringen.

*Sparebankstiftelsen Hedmark dekker Plastdugnaden i Hedmark og har satt av 1 million kroner til formålet. SpareBank 1 Østlandet utbetaler støtte til plastdugnaden i øvrige deler av bankens markedsområde.

PÅ BILDET: Ingvild Bjørklund Wangen (SpareBank 1 Østlandet), Christian Lie (Sirkula), Knut Monssen (Hamar Naturskole), Johannes Gran (Naturvernforbundet) og Odd Henning Stuen (Vassdragsforbundet for Mjøsa). Foran fra venstre: Lise Gulbrandsen (Hold Norge Rent) og Kari Svelle Reistad (Vassdragsforbundet for Mjøsa).

Kontaktperson

Ingvild Bjørklund Wangen
Kommunikasjonsrådgiver bærekraft og samfunn, SpareBank 1 Østlandet
Telefon