Mange spør om det er smart å inngå fastrentelån. Svaret er både ja og nei.

Fast eller flytende rente på boliglånet?

21. mars hevet Norges Bank styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Mange spør om det er smart å binde renta på boliglånet. Svaret er både ja og nei.

19. september i fjor satte Norges Bank opp styringsrenta for første gang på over sju år. Sentralbanksjefen varslet samtidig flere fremtidig rentehevinger.

En ny heving kom altså 21. mars i år. Samtidig uttalte sentralbanksjefen at «styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året».

Forutsigbarhet med fastrente

I tider med økende renter, gjør du lurt i å tenke gjennom om du skal binde renta på hele eller deler av boliglånet.

Velger du fastrentelån, vet du hvilke kostnader du får i en periode framover. Forutsigbare renteutgifter kan ha stor verdi dersom de bidrar til å sikre deg nattesøvnen.

– Blir helt opp til deg

– Det er ikke særlig mange som har spart penger på å velge fastrente, men det er heller ikke mange som har tapt mye. Det skyldes at merkostnaden med å binde renta er blitt lavere, og at rentenivået har vært stabilt lavt de siste årene, sier Elise Sandanger, fagsjef finansiering i SpareBank 1 Østlandet (bildet).

Hun understreker at det ikke finnes noe fasitsvar, men at det blir helt opp til deg om du vil binde renta eller ikke.

– Om du ønsker det, tar en rådgiver gjerne kontakt for å diskutere hva som passer deg best. Det er fullt mulig å binde renta på deler av lånet, sier Elise Sandanger.

Kontakt meg om fastrentelån

Forsikring mot økt rente

– Å velge fastrente kan være en billig forsikring mot økt rente, sier Elise Sandanger . – Spesielt mennesker i etableringsfasen har ofte mange kostnader å ta hensyn til, og usikkerheten rundt renta er da gjerne en ekstra bekymring.

Det er umulig å regne ut hvor mye du vil spare eller tape på å ta opp fastrentelån. I stedet for å gå i gang med et slikt regnestykke, kan det være like smart å vurdere fast sparing på tilsvarende beløp som du tror renteøkningen din kan bli. På den måten bygger du opp en ekstra buffer.

Et enkelt regnestykke for rente på boliglånet

Har du tre millioner kroner i lån, og renta øker med ett prosentpoeng det neste året, vil det utgjøre en forskjell på ca. 1.950 kroner i måneden, inkludert rentefradrag på skatten. Det vil merkes på kontoen.

I tidligere år, da fastrenta og de flytende rentene var høyere, var risikoen med å ta fastrentelån større. I dagens lavrentemarked er risikoen mindre og mange banker har gode fastrentetilbud.

Fastrente eller flytende rente? Her er ekspertens tips. (Aftenposten)

Fordeler med fastrentelån

  • Du har stålkontroll på låneutgiftene dine hver måned selv om styringsrenta skulle gå opp
  • Det er mulig å dele opp lånet i en fast og en flytende rentedel
  • Du kan bytte bolig og beholde fastrentelånet så lenge den nye boligen har samme verdi
  • Vurder fastrentelån hvis økonomien din er litt trang og du vil sikre deg mot uønskede renteøkninger

Ulemper med fastrentelån

  • Går boligrenta ned i avtaleperioden, får du ikke nyte godt av rentenedgangen.
  • Et fastrentelån er mindre fleksibelt, og du kan få ekstra kostnader hvis du skulle få behov for å gjøre endringer eller si opp lånet før avtaleperioden er over.
  • Lever du godt med at boligrenta svinger litt? Vurder da heller boliglån med flytende rente.