Usynlige trafikanter må gjøre seg mer synlige, mens bilistene må sjekke blindsona.

Flere «usynlige» trafikanter

Stadig flere sykler og små elektriske kjøretøy gir et mer uoversiktlig trafikkbilde. «Usynlige» trafikanter må gjøre seg mer synlige, mens bilistene må sjekke blindsona.

1.900 syklister ble skadet eller drept i trafikken i perioden 2015 til 2017. Som syklist forsvinner du fort i bilens blindsone og bilistene tar dessverre ofte ikke nok hensyn.

– Når motparten er en bil blir det fort farlig. Her er våre tips til en tryggere ferdsel på sykkel, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind (bildet),  forsikringsselskapet til SpareBank 1.

Flest sykkelulykker i kryss

 Syklister er de eneste trafikantene som har lov til å kjøre forbi andre kjøretøy på høyre side foran kryss.

– De fleste alvorlige sykkelulykker skjer nettopp i kryss. Derfor er det ekstra viktig at syklistene gjør seg synlige for bilistene, sier Ann-Helen Hansen (bildet) i Trygg Trafikk.

Ni drept på to år

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nær 1.900 syklister ble skadet eller drept i trafikken i perioden 2015 til 2017. Ni personer ble drept. Ulykker der biler og syklister har kryssende kjøreretning dominerer skadestatistikken.

– Ulykkene påfører mennesker og samfunnet store tap, først og fremst i form av tapte menneskeliv og personskader. Derfor er det viktig å fokusere på forebygging, ved å fortelle om hovedårsaken til ulykkene, og hva vi kan gjøre for å unngå dem, sier skadeforebygger Therese Nielsen i SpareBank 1s forsikringsselskap Fremtind.

Flere «usynlige» trafikanter

Blant forsikringskundene i SpareBank 1 er det registrert vel 260 påkjørsler av syklister de siste tre årene. 35 av disse sakene vet vi handler om brudd på vikeplikten. 20 av påkjørslene vet vi har skjedd i fotgjengerfelt.

– Derfor er det viktig at både bilistene og syklistene er ekstra oppmerksomme ved fotgjengerfelt, sier skadeforebygger Therese Nielsen. Flere sykler og elektriske kjøretøy, som el-sparkesykkel, krever også økt oppmerksomhet fra bilistene.

Syklisten taper alltid

– Som bilist må du vike for syklister når du skal ta en høyresving i et kryss. Sjåfører bør derfor alltid sjekke blindsona før de svinger til høyre, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Som syklist er det viktig å vite at du er definert som «kjørende». – Det betyr at du har samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må blant annet følge skilter, holde fartsgrensen, sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og huske vikeplikten for andre trafikanter når du sykler over gangfelt, sier Hansen.

I møte mellom bil og sykkel, vil syklisten alltid være den tapende part. – Bruk derfor alltid godkjent hjelm, uansett hvor langt du skal, oppfordrer Nielsen.

Trygg Trafikks råd til syklisten

 • Sørg for å bli sett! Bruk lykter, synlige klær og plasser deg riktig.
 • Unngå bilenes blindsone.
 • Vær forutsigbar. Gi tydelige signaler på hvordan du har tenkt å sykle.
 • Vis hensyn til fotgjengere og slipp de over veien ved gangfelt.
 • Respekter rødt lys i veikryss.
 • Tilpass farten etter forholdene.
 • Vær oppmerksom på parkerte biler. Her kan bildørene plutselig åpne seg hvis bilisten ikke har sett deg.
 • Husk at du har vikeplikt for andre trafikanter når du sykler over gangfelt.
 • Bruk sykkelhjelm!

Trygg Trafikks råd til bilisten

 • Sjekk alltid blindsona før du svinger til høyre.
 • Hold avstand til syklende og andre myke trafikanter.
 • Tilpass farten etter forholdene.
 • Ikke kjør forbi før du har nok plass til å passere.
 • Vis hensyn, slipp syklister frem i kryss.