Gjør bankene nok for klimaet?

Under Arendalsuka mønstret vi på skuta «Bertine» og ba om innspill til bankenes klimaarbeid fra ulike meningsbærere. Vi fikk svar på tiltale.

Det kommer stadig nye rapporter som forteller hvordan klimaendringene vil påvirke samfunnet vårt. Spesialrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) i fjor viser at det å begrense global oppvarming til 1,5 grader vil kreve raske, omfattende tiltak på alle samfunnsområder i en skala verden aldri har sett maken til.

Under Arendalsuka ønsket vi å bli utfordret på hva vi som bank kan gjøre for et bedre klima. Derfor inviterte SpareBank 1 Østlandet representanter fra interesseorganisasjoner, politikk og forskning til dialog.

De største norske bankene var invitert til å motta innspillene og svare på vegne av egen bank. Og vi fikk tydelige svar på tiltale:

– Gi lån som gjør verden bedre

-Det kommer en ny generasjon nå som måler bankene på klima og miljø. Unge forbrukere er bevisste og godt opplyste, og de krever at banker og andre gjør miljøbevisste valg. De forventer også å få grønne produkter og tjenester. Her er ikke bankene gode nok, sa AUF-leder Ina Rangønes Libak.

«Gi lån som gjør verden bedre, ikke bare unngå verstingprosjekter.»

– Ina Rangønes Libak, AUF

Hun mener at de bankene som tar inn over seg og jobber best med klimarisiko vil få et stort konkurransefortrinn. – Klima må behandles som alle andre typer risiko, og alle virksomheter må ha planer for å møte nye politiske krav og ny teknologi. Bank- og finansnæringen har mulighet til å være den kraften som gjør en forskjell, sa Libak.

– Ha fokus på bredde i grønne investeringer

– Nei, bankene gjør ikke nok! Det kreves altomfattende løsninger på tvers av bransjer for å løse dagens klimautfordringer. Alle må gjøre mye mer, først da kan vi lykkes, sa Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hun oppfordrer bank- og finans til å ha fokus på bredde i de grønne investeringene.

– Ikke bare plasser penger i klima, men se på hvordan investeringene påvirker blant annet lokalbefolkning og lokalsamfunn, sa hun.

– Gjør det lettere å investere i grønne fond

-Pengene må ut av virksomhet som ødelegger miljøet og inn i prosjekter som bidrar positivt. Dessuten må bankene gjøre det lettere for folk, bedrifter og organisasjoner å investere pengene sine i miljøvennlige fond, sa Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

– Jeg blir oppløfta over å se at bankene setter fokus på klima når politikerne ikke gjør nok. Bankene har gode retningslinjer på miljø og klima, men må bli enda bedre til å etterleve dem, sa han.

-Stor kunnskapshunger

– Hendelser som ras, overvann, flom og skogbranner kommer til å øke, og vi opplever en stor kunnskapshunger om klima i finansbransjen, sa Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning.

Halvorsen mener det er god business for banker å handle klokt på klima, og hun framhevet viktigheten av samarbeid mellom bank/finans og forskningsmiljøer.

-Det er ikke nødvendigvis enkelt å finne ut om et prosjekt er grønt eller et forsøk på grønnvasking. Dette kan forskere i CICERO vurdere, sa Halvorsen.

Se video fra Arendalsuka:Fra brunt til grønt – klimarisiko i norske selskaper

Spennende samtale med ris og ros

-Dette ble en utrolig spennende samtale der vi banker fikk både ris og ros, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet.

Hun tok imot innspillene sammen med representanter fra DNB, KLP og Kommunalbanken.

– Mer kompetanse og godt samarbeid med sivilsamfunn er svært viktig i vårt videre arbeid med å finne gode løsninger på klimautfordringene. Vi tar med oss hjem mange nyttige innspill fra arrangementet i Arendal, sier Hjertø.

Hør podcast: Hvordan jobber bankene med klima

Vil du vite mer om hvordan bankene jobber med klimaspørsmål? Hør denne episoden i podcasten «Hva er bærekraft,» produsert av Frank Nilsen med støtte fra SpareBank 1 Østlandet.

Medvirkende:
Kaj-Martin Georgsen, direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk, DNB
Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar, KLP
Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft, SpareBank 1 Østlandet

Podcast-innspilling i Arendal, fra venstre: Frank Nilsen, Heidi Finskas, Kaj-Martin Georgsen og Karoline Bakka Hjertø.

Alle episodene i sesong 1 av podcasten «Hva er bærekraft?» finner du her.