Valgte grønt landbrukslån til solcelleanlegg

-For meg er dette en god og bærekraftig investering – både for økonomien til gården og for klimaet, sier bonde Nikolai Jakhelln.

På Jølsen gård ved Lillestrøm installerer gårdbruker Nicolai Jakhelln et av Romerikes største private solcelleanlegg. Solcellene vil dekke over 600 kvm av låvetaket og kunne produsere 102.000 kwh strøm per år.

Anlegget har investeringskostnader på omtrent 1,2 millioner kroner, og 500.000 av disse låner Nicolai Jakhelln gjennom grønt landbrukslån fra SpareBank 1 Østlandet.

Kutter strømutgiftene med en tredjedel

– For meg er dette en god og bærekraftig investering, både for økonomien til gården og for klimaet. Jeg regner med å kutte 1/3 av de årlige strømutgiftene, samtidig som jeg kutter utslippene. Det gir god samvittighet. De gunstige betingelsene i det grønne landbrukslånet var en viktig faktor for valget om å gå til innkjøp av anlegget, sier Nicolai.

Han forteller at solcelleanlegget vil forsyne et nytt korntørkeanlegg med strøm på høsten, samt sirkulasjonspumper og biovarme/flisfyringsanlegg gjennom høst, vinter og vår. Om sommeren vil det også levere strøm til pumper for vann til ferdigplenproduksjon og kornproduksjon.

Bedriftsrådgiver Mona Andersson i SpareBank 1 Østlandet og bonde Nicolai Jakhelln tar solcelleanlegget på Jølsen gård nærmere i øyesyn.

Premierer bønder som vil redusere sitt klimaavtrykk

SpareBank 1 Østlandet ser at bønder både er innovative og stadig mer opptatt av miljøet. Flere og flere velger å installere klimavennlige løsninger.

– Vi ser at landbruket tar klimaendringene på alvor, og mange ønsker å gjøre tiltak som monner. Bøndene er både omstillingsvillige- og dyktige, og rår samlet sett over flere mulige tiltak som kan gjøre næringa mer klimavennlig. Derfor er vi stolte av å kunne gi lån som premierer bønder som både er innovative og vil redusere sitt klimaavtrykk. Det grønne landbrukslånet vårt er et bidrag i kampen for et mer bærekraftig samfunn, sier landbruksansvarlig Ann Brudevoll i SpareBank 1 Østlandet.

Les mer om grønt landbrukslån fra SpareBank 1 Østlandet

Populært grønt landbrukslån

– Siden vi lanserte det grønne landbrukslånet vårt i mai, har det raskt blitt populært. Østlandet har sterke jordbruksregioner, og både i Innlandet og i Akershus merker vi stadig større etterspørsel etter det bærekraftige produktet vårt, sier Mona Andersson, senior bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Østlandet med ansvar for bedriftskunder på Romerike.

Ta kontakt med en av våre landbruksrådgivere

Mange miljøtiltak i landbruket

At landbruksnæringen har bærekraft høyt på dagsorden ble understøttet av en miljø- og klimaundersøkelse blant bedrifter på Østlandet, som Østlandsforskning og Kantar TNS gjorde for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer i fjor.

Undersøkelsen viste at 83 prosent av bedriftene innen jord- og skogbruk vurderer klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, mot 59 prosent i næringslivet samlet. I snitt har landbruksbedriftene gjennomført 4,4 miljøtiltak, som er høyest blant sju næringsgrupper, mot 3,5 for næringslivet samlet. 

Priseksempel Grønt landbrukslån:
Eff. rente 2,69%, kr. 250 000,-,  o/10 år, totalt kr. 284.694,-