En halv million droppet fly i sommer

Mange av oss valgte bort planlagte flyreiser i sommer, viser en ny undersøkelse. Der kommer det også fram at tre av fire nordmenn tar hensyn til miljø og bærekraft i hverdagen.

Det er de unge som i størst grad lar sitt miljøengasjement slå ut i konkrete handlinger. I undersøkelsen som Respons Analyse har gjort for SpareBank 1, svarer fem av seks mellom 18 og 25 år at de tar hensyn til miljø eller bærekraft i hverdagen.

Kildesortering er det mest vanlige tiltaket folk oppgir at de gjør i miljøets tjeneste. Nesten alle de spurte, 93 prosent, kildesorterer.

Bra for miljøet og lommeboka

Andre tiltak som kommer høyt opp på lista er å droppe ny plastpose i butikken, redusere plastforbruket, kaste mindre, gjenbruke mer og handle mindre nytt. Også flere kollektivreiser og redusert bilbruk trekkes fram av mange i undersøkelsen.

— Vi ser en økende bevissthet om hvordan våre valg som forbrukere får konsekvenser, også for nye generasjoner. Å ta miljøhensyn er ofte bra for lommeboka også. Når du kaster mindre mat, unngår å ta ny plastpose i butikken og kjøper brukt i stedet for nytt, så sparer du både miljø og penger, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet.

Slik kan du spare penger og miljøet

Fra flyskam til praktisk handling

13 prosent, eller rundt 550.000 personer, svarte at de i sommer valgte bort minst en eller alle planlagte flyreiser fordi de ønsket å reise mer miljøvennlig.

– Flyskam er ikke bare et moteord uten innhold. Når over en halv million faktisk lot være å fly en eller flere strekninger i sommer for å spare klima og miljø, viser det at mange er villige til å gjøre sitt engasjement om til praktisk handling, sier Hjertø.

-Å droppe å fly i sommerferien kan også være smart økonomisk sett. Andre transportmåter vil ofte komme rimeligere ut for reiser i Norge. Langkjøring med full bil er nok også rimeligere og setter et svakere klimaavtrykk enn om hele familien hadde valgt å fly, legger hun til.

Dilemma når miljøvalget koster

Lengre reiser med tog gjennom flere land kan derimot bli både kostbart og tidkrevende. Da er ikke valget like enkelt, selv om klimautslippet er tilnærmet null.

– Avveiningen mellom utslipp og økonomi er et dilemma, og det er forståelig at ikke alle kan velge den mest miljøvennlige reisemåten til enhver tid. Uansett er det veldig positivt at mange vil bidra, og når det i tillegg kan gi positive utslag i hverdagsøkonomien er det et kjempepluss, sier Hjertø.

Villige til å betale mer

Mange er ifølge undersøkelsen villige til å gjøre mer «drastiske» tiltak av hensyn til miljø og bærekraft. På landsbasis svarer 3 av 4 at de er villige til å betale mer for klær som er produsert under anstendige arbeidsforhold.

– Folk er engasjerte og opptatt av å ta bærekraftige valg. Det synes vi er veldig bra og vitner om at vi alle er opptatt av å skape en god framtid, sier Hjertø.