privatøkonom Marianne Holm i SpareBank 1 Østlandet (bildet) alt du trenger å vite om gjeldsregisteret.

Snart går fristen ut for denne skattefordelen

1. desember går fristen ut for å flytte fond, aksjer og egenkapitalbevis inn på aksjesparekonto, uten å betale skatt på gevinsten. Denne gangen er fristen endelig.

Siden aksjesparekonto ble lansert høsten 2017, har 120.000 kunder plassert til sammen 18 milliarder kroner i aksjesparekonto hos SpareBank 1 alene. Av disse kontoene er nesten 15.000 opprettet i SpareBank 1 Østlandet.

– Største sparenyhet på 20 år

Hovedfordelen med aksjesparekonto er at du kan selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt av gevinsten løpende. Ifølge privatøkonom Marianne Holm i SpareBank 1 Østlandet, er aksjesparekonto noe av det største som har skjedd på spareområdet på 20 år.

Les mer om aksjesparekonto

– Med aksjesparekonto får du større fleksibilitet og flere muligheter enn med tradisjonelle fonds- eller aksjekontoer. Blant annet kan du tilpasse og fordele sparingen din på ulike aksjefond og aksjer akkurat når du vil, uten å måtte skatte av det. Du kan også ta ut det du opprinnelig har satt inn på konto uten å skatte, forklarer Holm.

Gunstig ordning – lønnsomt å flytte

Ordningen med aksjesparekonto er gunstig, og det vil lønne seg for de aller fleste å flytte eksisterende aksje- og aksjefondsparing til en slik konto, mener Holm.

Ved lansering av aksjesparekonto i 2017 ble overgangsvinduet for å flytte midler til en aksjesparekonto uten gevinstbeskatning satt til 1. desember 2018. Denne ble imidlertid flyttet ett år, og ny frist ble satt til 1. desember 2019.

Flytt før 1. desember

Husk å flytte aksjer og aksjefond inn på aksjesparekontoen før 1. desember. Da unngår du å skatte av en eventuell gevinst i forbindelse med overføringen, og betaler først skatt på gevinsten den dagen du tar pengene ut av aksjesparekontoen, sier privatøkonom Holm.

Du kan fortsatt samle investeringene dine i en aksjesparekonto etter fristens utløp, men da må du altså skatte av gevinsten du har opparbeidet umiddelbart, uavhengig av om du bare skal flytte inn eller faktisk selge aksjene og fondene dine.

Sjekk dette regneeksempelet

  • Har du spart 100.000 kroner i aksjefond over tid, med en avkastning på 20 prosent, så er aksjefondene dine verdt 120.000 kroner. Det betyr at du har hatt en gevinst på 20.000 kroner.
  • Flytter du aksjefondene over til en aksjesparekonto før tidsfristen 1. desember, slipper du å skatte av gevinsten i forbindelse med overføringen. Skatten utløses først når du tar pengene ut av aksjesparekontoen.
  • Flytter du først etter fristen, så utløses gevinstbeskatning av flyttingen, og du må betale skatt av avkastningen på 20.000 kroner umiddelbart. Dette blir omtrent 6.000 kroner i skatt.