Jentetaxi

Vil gjøre førjulstiden tryggere – gratis Jentetaxi i hovedstaden

Julebordsesongen er en periode hvor vold og uønskede hendelser øker. I hovedstaden har SpareBank 1 Østlandet sammen med Natteravnene tatt initiativ til gratis jentetaxi for å bidra til at kvinner kommer trygt hjem fra sentrum.

Følg jentetaxi på Facebook

Bak Jentetaxi står SpareBank 1 Østlandet og Natteravnene. De har også fått med seg Oslo Taxi og Hafslund Nett på tiltaket. – Natteravnene gjør en veldig viktig jobb. Sammen med de andre samarbeidspartnerne er vi glade for å kunne gi en liten førjulsgave som bidrar til å gjøre hovedstaden litt tryggere for kvinner nå i julebordsesongen, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Natteravnenes erfaring viser at nettopp kvinner dessverre er en ekstra utsatt gruppe i julebordsesongen.

Hvordan får jentene tak i Jentetaxiene?

– Mellom 15. november og 15. desember kjører derfor Oslo Taxi fire lett gjenkjennelige, rosa el-taxier i sentrum og tilbyr jenter gratis og trygg hjemtransport fra hovedstaden. Bilene vil dekke områder hvor vi vet at det ofte forekommer voldshandlinger, men de tar også opp passasjerer andre steder, forteller Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene.

Jentene kan selv praie bilene på gaten. Også Natteravnene i byen kan kalle opp bilene når de møter jenter som vil, eller som trenger, å komme seg hjem.

De fire taxiene er lett gjenkjennelige med sin rosa farge og løsvipper. De vil primært være tilgjengelig i områder hvor mange jenter normalt prøver å komme seg hjem fra.

– At politi, natteravner og andre er synlige i bybildet skaper trygghet, og disse elektriske bilene kan du ikke unngå å se, sier Lars Norbom.

Et viktig tiltak

– Vi ser spesielt i førjulstiden at unge mennesker ofte havner i uønskede situasjoner og mangler en plan for hvordan de skal komme seg hjem. Erfaringsmessig er jenter en spesielt utsatt gruppe som lett kan havne i en sårbar situasjon med risiko for overgrep, ran og lignende. Bistand med hjemkjøring av Jentetaxi er derfor et godt tiltak for å gjøre førjulstiden tryggere. I tillegg oppfordrer vi alle, både kvinner og menn, til å holde sammen gjennom kvelden og ikke forlate hverandre på byen, sier Norbom.

Arbeider for en tryggere by

Natteravnene arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. – Antall anmeldte voldtekter i hovedstaden har dessverre økt de siste årene. Alle tiltak som kan redusere risikoen for vold mot kvinner er viktig. I førjulstiden er det mye aktivitet i byen. Et tilbud som Jentetaxi gir flere jenter trygg transport hjem. Vi er glade for at SpareBank 1 Østlandet har vært med som initiativtager til dette, og at også Oslo Taxi og Hafslund Nett er med på laget, sier Lars Norbom.

Norbom mener økt kunnskap og synlige, trygge støttespillere er gode tiltak som kan bidra til å snu voldsstatistikken.

Fakta om Jentetaxi

  • Jentetaxi er et samarbeid mellom SpareBank 1 Østlandet, Natteravnene, Oslo Taxi, og Hafslund Nett.
  • Jentetaxiene kjører jenter i Oslo hjem gratis.
  • Natteravnene kan rekvirere Jentetaxi ved behov.
  • Jentetaxiene er lett gjenkjennelige i sin rosa farge.
  • Jentetaxiene kjører fra og med 15. november til og med 15. desember fire dager i uken: onsdag til lørdag fra klokken 20.00 til klokken 04.00.
  • Jentetaxi dekker spesielt områder i sentrum som anses som utsatte for voldshandlinger.

Kontaktperson

Bjørnar Mickelson
informasjonssjef SpareBank 1 Østlandet
Telefon