Om oss

SpareBank 1 Østlandet er blitt til gjennom fusjoner av tidligere selvstendige sparebanker i Hedmark, Oslo og Akershus. Siste fusjon var mellom Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus 1. april 2017. Banken tok samtidig sitt nåværende navn.

SpareBank 1 Østlandet

  • Norges fjerde største sparebank, etablert i 1845.
  • Markedsområde i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus med 1,7 mill innbyggere.
  • Hovedkontor på Hamar.
  • Egenkapitalbevisbank, eid av Sparebankstiftelsen Sparebanken Hedmark (75 prosent), LO (15 prosent) og andre SpareBank 1-banker (10 prosent).
  • Del av SpareBank 1-alliansen, eier 12,4 prosent av SpareBank 1 Gruppen AS.
  • Virksomhet innen bank, eiendomsmegling, regnskap og finansiering.
  • Forretningskapital (inkl. OMF-foretak) på NOK 138 mrd, med om lag NOK 120 mrd i utlån.
  • 290.000 kunder, med en personmarkedsandel på 74 prosent.
  • 38 bankfilialer, ca 1.200 ansatte.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
SpareBank 1 Finans Østlandet AS
TheVIT