Er du bekymret for å dele dine persondata

7 av 10 nordmenn oppgir at de er skeptiske til å gi persondata til bedrifter og organisasjoner. Det de frykter mest, er at data skal komme på avveie eller bli brukt mot dem.

67 prosent av nordmenn sier de er bekymret for å oppgi persondata til kommersielle aktører. De som er mest bekymret er de som bor i Akershus, mens de som er minst bekymret er folk fra Oppland og Rogaland, viser en fersk undersøkelse Respons analyse har gjort for SpareBank 1.

– Det er naturlig at folk synes det er ubehagelig å dele informasjon. Vi tar personvern og datasikkerhet seriøst og våre kunder skal være trygge på at vi ikke samler mer data enn nødvendig, sier Marius Pellerud, personvernombud i SpareBank 1.

Hvilke data registrerer vi?

Forsikringsselskaper har derimot mye høyere tillitt. Det er bare 22 prosent som kvier seg for å dele dataene med et forsikringsselskap.

– Denne tilliten vil bli utfordret i smart bilforsikring og tilsvarende forsikringer. Tilliten vi har i dag må vi sikre at vi har også i framtiden, sier Pellerud.

Smarte bilforsikringer treffer det norske markedet for fullt denne våren. SpareBank 1 har utviklet en løsning som samler inn informasjon om bilens kjøring, men ikke om hvor du eller bilen er eller har vært, eller hvem som har kjørt bilen. Det som i hovedsak registreres er akselerasjon, nedbremsing og bilens svinging, og det er dette som brukes til å fastsette pris på din forsikring.

Slik fungerer smart bilforsikring

– Kundene våre skal vite at dataene blir behandlet trygt og ikke vil bli brukt mot dem. Vi vil for eksempel aldri bruke data om din kjøring i et eventuelt forsikringsoppgjør, sier Pellerud, som legger til at smartforsikring hos SpareBank 1 er valgfritt.

Skeptiske til posisjonsdata

Undersøkelsen viser at nordmenn er komfortable med å dele informasjon om hvor langt vi kjører, fart og akselerasjon, når på døgnet vi kjører og bilens helsetilstand, men skeptiske til å dele informasjon om hvor vi kjører.

– Å hente inn data om kundene er en forutsetning for smartforsikringer. Kunden må dele informasjon om hvordan de kjører, hvordan de sikrer husene og tingene sine eller hvordan de lever. Noen kan oppleve dette som ubehagelig eller krenkende og det må vi ta på alvor, sier Pellerud.

Datatilsynet, som har tildelt konsesjon til SpareBank 1 sin smart bilforsikring, fremhever at bank- og forsikringsselskapet har en personvernvennlig tilnærming i sin løsning. Det påpekes blant annet at det ikke samles inn posisjonsdata ved kjøring og at det er innført slettefrister der man lar det være opp til den enkelte kunde om han eller hun ønsker at dataene skal være i behold lengre.

Kontaktperson

Tommy Støa
Forsikringsrådgiver
Telefon