Fått med deg årets skattegavepakke for aksjer og fond?

I år kan du flytte aksjene og fondene dine skattefritt til en ny type «aksjesparekonto», som kommer til sommeren. Regjeringen ønsker å gjøre sparing i aksjer og aksjefond enkelt og gunstig.

– Det betyr at du i år bør sjekke aksjeoppgaven din spesielt nøye, slik at du får med deg muligheten til å flytte aksjer og aksjefond skattefritt til en aksjesparekonto, sier leder for sparing og plassering Una Mathisen i SpareBank 1.

Skal gjøre det enklere å spare

Regjeringen og finansminister Siv Jensen ønsker å gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.

– Det er svært positivt at regjeringen legger til rette for at nordmenn enkelt kan investere og spare i aksjer og fond i en skattefordelaktig aksjesparekonto, sier Mathisen.

Skattefri overføring kun i år

Det er kun i år Skatteetaten har åpnet for et skattefritak ved flytting av aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Normalt må du betale rundt 30 prosent i skatt på gevinsten ved salg og flytting av aksjer.

Sjekk at du har korrekt inngangsverdi i Skattemeldingen

For å kunne benytte deg av årets skattefritak for overføring av aksjer, er det viktig at du sjekker inngangsverdien på aksjene og egenkapitalbevisene i aksjeoppgaven du får fra Skatteetaten. Alle aksjonærer må oppgi inngangsverdien på aksjer. Inngangsverdien gir rett til fradrag i aksjeinntektene, og er grunnlag for eventuelle fremtidige gevinster eller tapsberegninger ved salg av aksjer.

– Mange sjekker ikke inngangsverdiene på porteføljen sin fordi de ikke har planer om å selge aksjene. Men i år er det ekstra viktig at du gjør nettopp det, fordi det er kun i år Skatteetaten tilbyr et skattefritt vindu for flytting av aksjer og fond, fortsetter Mathisen.

Feil inngangsverdi kan få konsekvenser for deg

Dersom inngangsverdien er feil, kan det få skattemessige konsekvenser og frata deg muligheten for overflytting til aksjesparekonto.

– Om du får oppgitt null i inngangsverdi, og ikke endrer det, mister du skattefradraget. Ved en overføring til aksjesparekontoen risikere du dermed å få skatt på hele porteføljen. En ytterligere konsekvens av feil inngangsverdi er at du i verste fall ikke får overført porteføljen din til en aksjesparekonto, sier Mathisen.

Krever ingen planlegging av endringer i porteføljen

Skattefritaket i år krever verken salg eller andre endringer i porteføljen din om du velger å flytte den til den nye aksjesparekontoen som kommer til sommeren.

– Du trenger med andre ord ikke å tenke på salg av aksjer eller aksjefond for å overføre til aksjesparekonto. Derfor oppfordrer jeg alle som har aksjer eller aksjefond med positiv avkastning om å benytte denne muligheten. Skattefritaket for flytting av aksjer kommer ikke neste år, men skattefordelen får du uansett om du har tenkt til å selge i år eller på et senere tidspunkt, sier Mathisen.

Råd om hvordan du går frem

Slik går du frem når du overfører aksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond til den nye «aksjesparekontoen», som kommer til sommeren:

 • Skaff deg oversikt over hvor du har fond, egenkapitalbevis og aksjer i dag
  • Aksjene står på en VPS-konto hos en tilbyder (ofte banken din).
  • Fond kan stå på VPS-konto eller en annen verdipapirkonto.
  • Mange har fond med både renter og aksjer. Da er det viktig å sjekke om det er mer enn 80 prosent aksjeandel, som er grensen for overføring til en «aksjesparekonto».
 • Sjekk spareavtalene dine
  • Har du spareavtaler i fond vil det være mulig å flytte disse til en «aksjesparekonto,» men husk å få dette med i flytteprosessen til den tilbyderen du velger å bruke.
 • Husk å oppgi hvilke aksjer du har; hvor og hvem som er kontofører.
  • Det er ikke uvanlig å ha flere VPS-kontoer. Om du er usikker på hvem som er din kontofører kan de være lurt å sjekke banken din.
 • Sjekk inngangsverdien på aksjene og/eller egenkapitalbevisene
  • Har du arvet aksjer, kjøpt eller mottatt bonus i form av aksjer i bedriften du jobber i? Det kan være flere årsaker til at du ikke har riktig inngangsverdi. Dette må du rydde opp i før du flytter andelene inn i en «aksjesparekonto». For å finne ut at dette må du få tak i den opprinnelige kjøps- eller handelsmeldingen. Der vil kursen (prisen du betalte per aksje) på kjøpstidspunktet stå. Ta kontakt med banken eller leverandøren der du vil samle aksjene i en «aksjesparekonto» hos, og så ordner de alt for deg.
 • Positiv eller negativ avkastning?
  • De fleste som har hatt fond og aksjer over lengre tid har positiv avkastning. Det vil si at verdien er høyere enn da du opprinnelig kjøpte dem. Da kan du samle dem i en «aksjesparekonto» i år, uten å måtte skatte av gevinstene ved salg om du skulle bestemme deg for å kjøpe en annen aksje eller aksjefond
  • Har du negativ avkastning – som betyr at verdiene er lavere enn når du kjøpte dem? Ja, da bør du ikke flytte de inn i en «aksjesparekonto». Da bør du selge dem, få skattefordel på tapet og heller bruke pengene til å kjøpe nye aksjefond eller aksjer.

Skaff deg oversikt i dag når du likevel skal kontrollere skattemeldingen og aksjeoppgaven.

Aksjesparekonto for alleFinansdepartementet har et forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring. Ordningen med «aksjesparekonto for alle» ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2017, og er forventet å være tilgjengelig for nordmenn til sommeren.  1,3 millioner nordmenn over 18 år har investert i aksjefond. I overkant av 358.000 nordmenn eier enkeltaksjer, og 40 prosent av dem igjen eier aksjer i flere enn et selskap. Regjeringen ønsker at nordmenn skal øke eierskapet i norske bedrifter, og har derfor åpnet for et skattefritak i år hvor nordmenn kan overføre sine fond og aksjer til en aksjesparekonto med tilhørende skattefordel. Regjeringen ønsker å forenkle og gjøre det mer attraktivt å spare i aksjemarkedet.

Kontaktperson

Anne Grete Bråthen
Fagsjef Plassering, SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Telefon