Utsikter til lave renter i Norge lenge, men se opp for en brå nedtur i Kina!

Det blir en spennende måned i finansmarkedene med valg i UK 8. juni, rentemøte i USA, Europa og Norge. – Det er utsikter til lave renter i Norge frem til 2020, men Kina er på vei til å bli en risikofaktor i finansmarkedene, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

Rentene kraftig opp i Kina – følg med!
Den 20. juni skal det på nytt vurderes om kinesiske aksjer skal inn i aksjeindeksen MSCI emerging markets. Hvis aksjene fra fastlands-Kina blir inkludert, vil det få stor betydning for etterspørselen etter disse aksjene, i og med at alle som driver passiv indeks-forvaltning vil måtte investere i disse aksjene.

– Kinesiske myndigheter vil gjerne at aksjene inkluderes, og det har blitt gjort en del tiltak for å gjøre aksjehandel i Kina mer i tråd med internasjonal praksis.

Holvik opplyser at det i tilfelle er fjerde gangen kinesiske fastlandsaksjer blir vurdert inkludert i indeksen. Tiltak for å bremse gjeldsveksten og boligprisoppgangen i Kina har ført til en kraftig oppgang i rentene, som vist i figuren i rapporten.

– Kina ønsker gradvis å endre vekstmodellen sin. Skulle det bli en for brå nedtur i kinesisk økonomi vil det kunne få negative smitteeffekter til de globale finansmarkedene, og bidra til en ny nedtur i oljeprisen. Kina er altså på ny på vei til å bli en stor risikofaktor i finansmarkedet, understreker Holvik.

Fare for korreksjon i boligmarkedet i Norge
– Vi tror Norges Bank på rentemøtet den 22. juni vil gjenta at rentene vil bli holdt uendret frem til 2020, og at den største risikoen for norsk økonomi er den høye gjeldsgraden og kraftige boligprisveksten de siste årene.

Rentene har nå flatet ut, og det er gjort en del innstramminger i tilgang på kreditt, kombinert med høy boligbygging og lavere befolkningsvekst. Holvik ser ikke bort fra at det kan komme en korreksjon i boligprisene etter mange år med unormalt høy prisvekst på grunn av unormalt lav rente og stimulerende skattesystem.

– Skulle rentene stige på grunn av globale faktorer, vil det kunne utløse en større korreksjon i boligprisene, sier Holvik.

Svak vekst i USA
I USA har overraskende svake nøkkeltall de siste ukene økt bekymringen for vekstutsiktene. Holvik tror det blir en ny renteheving i USA den 14. juni, men at svakere vekstutsikter vil bremse antallet rentehevinger fremover.

– En gradvis lavere forskjell mellom lange og korte renter (flatere yieldkurve) er et tegn på at markedet ikke tror på høy vekst og mange rentehevinger i USA fremover. I USA ser vi at perioder med flatere yieldkurve har vært en tydelig og ledende indikator på svakere vekst fremover.

Sterk vekst i Europa
I Europa derimot har veksten overrasket positivt.

– Veksten trekkes opp av Tyskland. Samtidig har det vært en økende vekst i de fleste land i Europa. Selv Italia har hatt en vekst i første kvartal på hele 0,4 prosent. ECB vil helt sikker fortsette sin meget stimulerende politikk, i frykt for å gjenta feilene fra tidligere forsiktige oppturer da de hevet renten for tidlig og knekte vekstoptimismen, sier Holvik.

Les makrorapporten fra vår sjeføkonom Elisabeth Holvik
170607_SpareBank1 Makrorapport Elisabeth Holvik

Kontaktperson

Elisabeth Holvik
Sjefsøkonom
Telefon