10 smarte tips til sjekk av skattemeldingen

Selv om skattemelding inneholder flere forhåndsutfylte opplysninger, minner likevel Skatteetaten om at du må sjekke at opplysningene stemmer, dette er også oppfordringen fra vår forbrukerøkonom.

– Ikke gå i fella og vær fornøyd med at du får penger tilbake. Jakt heller på flere fradrag i skattemeldingen, kanskje du skal ha enda mer tilbake, sier Gundersen.

Husk at om du lar vær å sjekke, kan du også bli ilagt straffeskatt dersom noe er feil i meldingen. Siste frist for innlevering av skattemeldingen er mandag 30. april.

Endringer i skattemeldingen for 2018

Flere poster i skattemeldingen har i år blitt endret, foreldrefradraget er en av de. Har du familie bør du sjekke opp post 3.2.10. Der er det nå mulig å oppgi fradrag for kjøring til og fra barnehage, dagmamma og, eller SFO.

Har du spart i IPS? Posten 3.3.5 skal være forhåndsutfylt med sum for hva du har betalt inn til «nye IPS», men det er viktig at du sjekker at alt er riktig. Det samme gjelder hvis du har opprett aksjesparekonto. Du kan skattefritt overføre aksjer du eier privat til aksjesparekontoen innen utgangen av 2018.

Den viktigste nyheten for mange er imidlertid at det ikke vil være et eget merknadsfelt der du kan skrive inn fritekst. Har du behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene, må du nå lage et vedlegg og sende dette med skattemeldingen.

Se alle endringene på skatteetaten.no

 

10 smarte tips når du skal sjekke skattemeldingen

1.Sjekk inntekten. Skattefrie frynsegoder og godtgjørelser kan være feilført som lønn.
2.Før opp reisefradrag eller pendlerfradrag. Dette er IKKE forhåndsutfylt. Bruk gjerne skatteetatens kalkulatorer for beregning av fradragene.
3.Sjekk at alle utgifter til pass av barn er med. Det kan ofte være mangler i oppgavene fra barnehage og SFO. Ikke glem utgifter til barnepass og kjøring til og fra barnehage.
4.Få med fradrag for fagforeningskontingent og gaver til frivillige organisasjoner som er godkjent for skattefradrag.
5.Samboer og felles lån? Husk fordeling av rentefradraget. Samboere må ha avtale om fordeling av renteutgiftene.
6.Privat lån eller lån fra arbeidsgiver? Før opp rentene og få fradrag.
7.Bruk fradragsveilederen på skatteetaten.no. Den hjelper deg å finne de vanligste fradragene du har krav på.
8.Refinansiert? Du får fradrag også for utgifter til takst og andre omkostninger/gebyrer.
9.Funnet feil eller gjort endringer? Du kan selv gjøre en ny skatteberegning på www.skatteetaten.no.
10.Restskatt? Husk å betal skyldig skatt innen fristen, og du slipper renter på restskatten. Les om frister for betaling av restskatt på skatteetatens sider.

God oversikt

Gundersen understreker at selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt er den ikke ferdig utfylt. Det betyr at det er opplysninger og fradrag som mangler og som kan føre til lavere restskatt eller enda større tilbakebetaling av skatt.

–I tillegg til at du kan tjene på det, er gjennomgang av skattemeldingen en god måte å få oversikt over økonomien på, avslutter Gundersen.

Husk fristen

Fristen for å levere skattemeldingen er mandag 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for personlig næringsdrivende.