Bedriftspensjon til himmels – sikre dine ansatte 1 million mer i pensjon

Det foretas det jevnlige undersøkelser om nordmenns pensjonskunnskap. Disse viser at kunnskapen er lav. Svært mange har ikke oversikt over hvordan pensjonen er bygget opp, og de vet ikke hva slags pensjonsordning de har gjennom arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har et viktig ansvar

Selv om en pensjonsordning er obligatorisk er det forskjell på hvor mange prosent av lønn, bedrifter betaler inn til de ansattes pensjon. En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte.

Dette er reglene for innskuddspensjon i privat sektor:
•Lovens minstekrav er 2 % sparing av lønn mellom 1 og 12G
•Bedriften har mulighet til å spare inntil 7% av lønnen for sine ansatte fra første krone
•Bedriften kan i tillegg spare inntil 18,1% av lønnen mellom 7,1 og 12G, siden lønn over 7,1G ikke gir opptjening i folketrygden
•Ved dødsfall går den ansattes oppsparte pensjonssparing til de etterlatte (barn og ektefelle/samboer)
•Sparingen settes på en konto for hver ansatt og investeres i fond som den ansatte velger selv – eller man kan velge alderstilpasset pensjon hvor pensjonsforvalter justerer risikonivå basert på ansattes alder. De fleste pensjonsforvaltere tilbyr aldertilpassede profiler som gjør at risiko justeres basert på den ansattes alder (aksjeandel).

Undersøkelsene våre viser at svært mange ikke er klar over at de «selv» er ansvarlig for å forvalte sine innskuddspensjonspenger, og således er ansvarlig for den endelige pensjonspotten. Som arbeidsgiver har du derfor stor påvirkning på hvilken pensjon dine ansatte ender opp med når tiden er inne. Både i form av selve avsetningen til hver enkelt ansatt, valg av pensjonsleverandør og ikke minst legge til rette for god informasjon om pensjonsordningen i bedriften.

Lyst å vite mer? Trykk her

Valg av pensjonsleverandør har stor innvirkning på dine ansattes pensjonspott

Forvaltningsresultatene til de norske pensjonsleverandørene varierer enormt. I figuren viser vi effekten av meravkastning på 2% utover forventet avkastning for moderat profil for en person med månedlig sparing på 5% av lønn på kr. 500.000 fra 25-67 år. Årlig lønns- og G-vekst på 2,5%, samt inflasjon på 2,5%. Langsiktigheten og rentes rente effekten gir enorme utslag => 64% mer i pensjonspotten for den ansatte eller vel 1,1 millioner kroner.

 

Innskuddspensjon – et strategisk verktøy for arbeidsgiver for å bevare og tiltrekke seg de beste ansatte

Bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 får god avkastning på pensjonssparingen. Våre fond er blant de tre beste de siste 3, 5, 10 og 15 år, ifølge pensjonsportalen Norsk Pensjon. Hos oss får du rett og slett mer pensjon for pengene! Les mer her.

Viktige råd til arbeidsgiver:
•Sørg for at ansatte er kjent med innholdet i bedriftens pensjonsordning
•Sørg for tilstrekkelig forståelse for at pensjon er en viktig del av den totale kompensasjonsordningen
•Bedriften velger hvilken spareprofil nyansatte skal ha. I tillegg lar arbeidsgiver de ansatte velge investeringsprofil selv med ulik vekting mellom aksje og rentefond
•Bedriften kan legge til rette for at de ansatte kan bli trukket i lønn for å øke pensjonssparingen. En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn.
•Merk – Bedriften kan inkludere uførepensjon i bedriftens pensjonsordninger som et ekstra ansattegode. Uførepensjon kan bli utbetalt etter 12 måneders sykemelding og allerede fra 20 % uførhet

Privatpersoner kan enkelt få tilgang til eksakt den samme pensjonsforvaltningen som bedriftskundene. Les mer om privat pensjonssparing i SpareBank 1 Nord-Norge her