Hvis renta skal opp – bør jeg binde lånet med fastrente?

Når Norges Bank øker renten fører det fort til fastrenterush hos bankene. Noen fordi de er redd massiv renteøkning på kort tid, og noen fordi de vil ha forutsigbarhet. Privatøkonom Endre Jo Reite har noen tips til deg som tenker på å binde lånet med fastrente.

Vi pleier å merke en kraftig økning i etterspørsel etter fastrente rett før Norges Bank planlegger renteøkninger. Medieomtale fører til økt oppmerksomhet om rente, og både de som tror de kan tjene på fastrente, og de som frykter rentehopp kontakter oss. Dessverre er det å forsikre seg mot rentehopp dyrere desto sikrere rentehoppet er, forklarer privatøkonom Endre Jo Reite.

– Pengemarkedet priser umiddelbart inn forventningene til renteøkninger fra Norges Bank. Når du kommer til banken fordi du ser at rentene snart kan øke, så har normalt alt prisene på fastrente økt. Fastrente følger pengemarkedet, så fastrentekupp kan du bare gjøre hvis du er veldig kjapp og rentehoppet er overraskende, sier han.

Hvor mye kan jeg tape eller tjene på å velge fastrente?

Det er ikke særlig mange som har spart penger på å velge fastrente. Men så er det ikke så mange som har tapt mye heller. Det skyldes at merkostnaden med rentebinding har blitt litt lavere og at rentenivået har vært lavt de siste årene. Valgte du derimot rentebinding for rundt ti år siden ville du ha hatt betydelig høyere rentekostnad enn de som valgte flytende rente.

– Det beste med fastrente er tryggheten du får for faste utgifter. Men utenom fordelen med forutsigbarhet, så er det mest sannsynlig at du taper litt på å binde renten, sier Reite.

– Ingen kan gi råd om hvorvidt det lønner seg med fastrente. Men vi i bankene vet hva markedet forventer om renteutvikling, og både vi og de som låner oss pengene vi låner videre priser inn usikkerhet. Dette gjør at jo lengre rentebinding du velger, desto høyere risikopremie er bakt inn i prisen, forklarer han.

Sparing er et godt alternativ til å binde renten
I stedet for å prøve å regne ut hva man tjener eller taper på fastrentelån, så kan sjekke om du har rom for å tåle renteøkning ved å sette opp sparing. På den måten kan du både bygge deg opp en ekstra buffer. Har du alt en buffer til å tåle kostnadsøkning kan du velge å betale høyere avdrag når rentene er lave, og heller øke nedbetalingstiden hvis renten skulle øke mye.

– Hvis du har 2 millioner kroner i lån og renten øker med si ett prosentpoeng det neste året, så vil det utgjøre en forskjell på ca 1200 kroner i måneden. Men setter du allerede nå av en ekstra tusenlapp eller to i måneden så kan du ha spillerom for en enda større renteøkning i årene som kommer. Har du valgt kortere nedbetalingstid for å betale ekstra avdrag når renten er lav vil du også få økt nedbetalingstiden om renten øker. Betaler du lite eller ingen avdrag i dag kan det derfor være en ide å øke dem forklarer privatøkonomen.

Fastrentelån sammenlignet med vanlig boliglån – historisk sett
I tidligere år, da fastrentene og de flytende rentene var høyere, så var risikoen med å ta fastrentelån også større.

– Dersom renten ikke stiger så er det lett å se på det som et tap. Men da har du fremdeles hatt tryggheten for at den ikke skulle stige i perioden. Redusert bekymring har en verdi. Her er fast og flytende rente de siste årene, og hva du ville tapt eller tjent om du inngikk en fem års fastrenteavtale sammenlignet med flytende rente.

Prøv denne enkle boliglånskalkulatoren