Terningkast 5 på vår barneforsikring

Barneforsikringer fra SpareBank 1 får terningkast 5 i Norsk Familieøkonomi sin årlige test av barneforsikringer.

– Årets resultat viser at vi har en svært god og konkurransedyktig forsikring. Dette er veldig gledelig, spesielt siden barneforsikring er et viktig tilbud for familien, sier produktsjef Therese Barski i SpareBank 1 Forsikring.

Sikre barnets fremtid
Norsk Familieøkonomi er opptatt av at en barneforsikring først og fremst skal sørge for at barnets fremtid er sikret.De har derfor sett på barnets evne til å være økonomisk selvstendig til tross for sykdom eller skade. Dette er i tråd med hva SpareBank 1 mener er viktig med en barneforsikring.

Ros for høy utbetaling
I testen vektlegges «utvalgte sykdommer» som en av de viktigste erstatningene i en barneforsikring. Her trekkes SpareBank 1 frem som en av dem med høyest forsikringssum. Vi får ros for at summen blir regulert i tråd med folketrygdens grunnbeløp, slik at forsikringsmottakerens kjøpekraft opprettholdes.

Vi har også testens nest høyeste forsikringssum for utvidet hjelpestønad og får positiv omtale av gode dekninger både på uførepensjon og uførekapital.

Konkurransedyktig
– Vi er veldig fornøyd med tilbakemeldingen. Da vi lanserte vår nye barneforsikring i 2017, var det nettopp for å gjøre den mer konkurransedyktig både i innhold og i pris. Vi ønsket at den skulle være lettere å kommunisere og lettere å forstå. Dette opplever vi at vi har lykkes med avslutter leder for produkt person Grethe Holltrø.

Se hele testen!
Testvinner for 2018 er If Skadeforsikring etterfulgt av Danica/Codan. If skårer i toppsjiktet på alle punkter, men er også en av testens dyreste. Danica/Codan får på sin side utmerkelsen på bakgrunn av svært lav pris.

Se hele artikkelen slik den er publisert på norskfamilie.no.

Finn ut mer om vår barneforsikring