Søk om støtte til aktiviteter og prosjekter

Nå kan du søke om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø.

Som sparebank er vi så heldige at vi har mulighet til å gi noe tilbake til regionen vi er en del av. Du kan søke om å få inntil 10 000 kroner til prosjekter innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Lag og foreninger i Nord Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane kan søke.

Søknadsfrist er 1. april og du får svar på din søknad i juni.

Mange har mottatt søtte

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.

De siste ti årene har vi gitt bort over 500 millioner kroner i gaver og støtte til små og store prosjekter, noe som gjør oss til regionens største private bidragsyter.

Søk før 1. april