Hva? Må jeg betale selv om jeg ikke har skylden?

Visste du at «skyldspørsmålet» på båt er annerledes enn på bil? Selv om en annen båt kjører rett inn i deg, kan du ende opp med regningen.

Mange lurer på om det er nødvendig med kaskoforsikring på båten. Særlig hvis man er en forsiktig båteier som har båten liggende på land store deler av året.

Svaret er at det er SUPERVIKTIG å ha kaskoforsikring på båten din. Som båteier må du nemlig ofte betale for skader på egen båt, selv om skaden er forårsaket av andre.

Dette er annerledes enn det vi er vant til fra bilforsikring. Her er en bileier per definisjon ansvarlig for skader som bilen har gjort mot noe eller noen, uavhengig av om føreren kan bebreides.

En båteier derimot, er kun erstatningsansvarlig hvis man har vært uaktsom eller har direkte skyld i skaden. Det betyr at hvis en annen båt kjører rett inn i deg på grunn av teknisk svikt (som for eksempel at girvaieren plutselig løsner eller styringen låser seg), får du ikke erstatning, siden båtføreren ikke har skylden for skaden. Det betyr at du må betale skadene på egen båt selv.

Det samme gjelder om båten din ligger i opplag og en annen båt velter oppå den. Også da må du betale for skaden selv, siden årsaken var vær og vind og ikke noe den andre båteieren har gjort.

Dette viser hvor viktig det er å ha kaskoforsikring, selv om du er aldri så forsiktig selv. Med kaskoforsikring er du dekket både ved tilfeldige skader på egen båt og ved skader på egen båt som er forårsaket av andre.

Sjekk pris og kjøp forsikring