Så mye planlegger foreldre å bruke på barnas konfirmasjon

Våren er for mange familier ensbetydende med konfirmasjon. Da er mye som skal på plass, blant annet økonomien. De forventede kostnadene for konfirmasjoner øker. Nå oppgir så mange som én av fem foreldre at de er bekymret for kostnadene.

Det viser en undersøkelse vi har gjennomført blant foreldre til barn og unge i alderen 11 til 15 år. Til sammen har 230 svart på undersøkelsen, som blant annet tar for seg tema som kostnader ved konfirmasjon samt hvilke holdninger foreldrene har til hva som er rett gavebeløp.

Prislapp: 30 000,–

Det er liten tvil om at konfirmasjonsdagen fort kan bli svært dyr for konfirmantens familie, og da spesielt foreldrene. Det skal handles finklær, bookes festlokale, mat skal bestilles og, sist, men ikke minst, konfirmanten skal ha gave.

Av foreldrene som deltok i undersøkelsen, oppgir 32 % at de regner med å bruke et sted mellom 20 000 og 30 000 kroner på å arrangere konfirmasjon inkludert gaver. 8,4 % svarer at de vil bruke under 10 000, mens 14 % ser for seg et sted mellom 10 000 og 20 000. I tillegg finnes det de som bruker så mye som 50 000 eller mer. Denne gruppen er fortsatt relativt liten, til tross for at andelen er doblet fra i fjor (11 % mot 5 % i 2015).

Gavebeløpet varierer

Undersøkelsen viser at trønderske foreldre er noe mer nøkterne med tanke på gavebeløpet i år sammenlignet med tidligere. For mens tidligere, nasjonale undersøkelser viser over 26 000 kroner i snitt gaveverdi (TNS), oppgir trønderske foreldre i år at de tror den totale verdien av gaver til konfirmanten vil være på ca 24 000 kroner. I fjor var tallet 21 000.

Det nøyaktige beløpet trønderske foreldre planlegger å bruke på selve konfirmasjonsgaven, varierer. Mediangaven er på 8 500, en økning på ca 10 % fra i fjor. For mange er dette mye penger. Og hele 20 % av foreldrene oppgir at de er svært bekymret eller bekymret for økonomi knyttet til konfirmasjonen.

– Skaper et unødvendig press

Blant konfirmantene er det også de som mottar arveforskudd fra besteforeldre og foreldre, noe privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN oppfordrer hver enkelt familie til å tenke nøye gjennom.

– Noen konfirmanter mottar større gaver, som forskudd på arv eller penger til spesielle formål som boligsparing og sertifikat. Disse større pengeoverføringene er med på å skape et unødvendig press blant unge, som selvfølgelig sammenligner gaver. Når så mange som én av fem foreldre bekymrer seg for kostnader og gavepress, ville det være fint om man kunne holde slike pengeoverføringer unna gavebordet, oppfordrer Reite.