Årets trygdeoppgjør er klart

Det betyr redusert kjøpekraft for pensjonistene for andre år på rad. Grunnbeløpet (G) er fra 1. mai 2016 kr 92 576 kroner.

Det betyr at lønnsveksten med virkning fra 1. mai 2016 er på 2,78 %. Løpende alderspensjon øker med 2,01 % (lønnsvekst minus 0,75 %). Trygdeoppgjør omhandler inntekten til 868 000 alderspensjonister, 317 100 uføre samt en rekke andre grupper.

Minste pensjonsnivå for alderspensjonister
  • Lav sats: 142 915 kroner (ektefellen har pensjon).
  • Ordinær sats: 166 274 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G).
  • Høy sats: 179 748 kroner (enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under 2G).
  • Særskilt sats: 280 337 kroner (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg).
Minste pensjonsnivå for uføretrygde
  • Ordinær sats: 211 073 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  • Ordinær sats for ung ufør: 246 252 (2,66 G)
  • Høy sats: 229 588 (2,48 G, enslig uføretrygdet)
  • Høy sats for ung ufør: 269 396 (2,91 G)
Fortsatt redusert kjøpekraft for pensjonistene

Arbeids- og sosialdepartementet har foretatt en beregning for pensjonistorganisasjonene som viser at det kan bli fortsatt negativ realvekst i alderspensjonistenes kjøpekraft i ytterligere to år hvis prognosene for lønnsutvikling og prisvekst slår til.