Du har helt sikkert forsikret traktoren din, men har du forsikret det viktigste?

Visste du at risikoen for å bli ufør er 28 ganger høyere enn risikoen for brann hjemme i egen bolig?

Jobber du innenfor landbruk er du i en risikoutsatt næring når det gjelder ulykker. Da kan det være greit å sette seg inn i hva som kan skje hvis uhellet er ute. Som ufør får du mellom 33 til 66 prosent av din tidligere lønn som uførepensjon fra folketrygden.

Å bli ufør fordi du har blitt syk eller utsatt for en ulykke kan bety at du får bare rundt halvparten av den inntekten du er vant til å leve av. Det kan gi konsekvenser for hvilken levestandard du ønsker å ha.

Hva kan jeg forvente fra NAV hvis jeg blir syk eller utsatt for en ulykke?
 • Sykepenger første 12 måneder
  • Normalt like mye som inntekt, men kan bli lavere hvis du har høy inntekt
 • Etter 12 måneder må du søke om arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • Maks utbetaling 66 % av 6G (1 G = 92 576 kroner), dvs. ca 366 000 kroner
  • Varighet: inntil 4 år
 • Etter 4 år kan du søke om uføretrygd
  • Beregnes av gjennomsnittsinntekten i de tre beste av de fem siste årene før du ble ufør. For hvert år regnes inntekt opptil 6 G med
  • Utgjør 66 prosent av beregningsgrunnlaget og justeres i forhold til uføregrad
  • Beskattes som lønnsinntekt
Hva betyr det for familien min at jeg blir ufør?

De fleste familier har basert økonomien sin på to inntekter. Hva kan det bety for økonomien til familien din hvis du eller din samboer/ektefelle faller fra og familien har bare en inntekt å leve av? Og hva hvis barna blir syke eller skader seg?

Hvis uforutsette ting skjer og ikke alt blir som planlagt, kan det være lurt å på forhånd ha tenkt igjennom en del ting:

 • Hvilket ansvar har jeg som samboer/gift og familieforsørger?
 • Hvordan sikre meg og mine en trygg hverdag dersom noen skulle falle fra?
 • Hvordan sikre familiens inntekt?
 • Hvordan sikre barnas fremtid?

Til sist handler det bare om hvordan du vil ha det, og om å skape trygghet for seg selv og familien din. Hvis du trenger hjelp til å vurdere hvilke behov for sikring du og eller din familie har, ta gjerne kontakt med en rådgiver i SpareBank1 SMN.

Bestill møte med landbruksrådgiver