NæringsDriv for syvende gang

Fredag 10. juni inviterer vi til NæringsDriv i Ålesund. Årets næringslivskonferanse har fått temaet «Innovasjon og omstilling», og kan som vanlig lokke med en rekke store navn.

Utgangspunktet for næringslivskonferansen ble lagt i 08/09, da vi åpnet kontor i Ålesund. For banken var det fra første stund viktig å markere seg i byen, og samtidig legge til rette for at regionen fortsatt skal være i forkant, både når det gjelder teknologiske, økonomiske og menneskelige ressurser. Resultatet ble NæringsDriv.

– Vi fikk tidlig en idé om å arrangere en konferanse. Den skulle være gratis, og for oss var det et sterkt ønske om å nå ut til næringslivet, til beslutningstakere som evner å ta tak i de utfordringene vi har i byen og regionen. På den måten kan vi påvirke der vi bor, forklarer banksjef konsernkunde Jan Rune Hurlen i Ålesund.

Skreddersydd for regionen

En engasjert programkomite, bestående av både lokale og nasjonale aktører, bestemmer et nytt tema for hvert år. Målet for konferansen har hele tiden vært å skape en møteplass og tilby et program godt nok til å skille seg ut.

Vårt ønske har vært å ha en rød tråd, og å ikke være avhengige av en kjendis for å trekke folk. Vi ønsker å ha et tema som er aktuelt for regionen og for de forskjellige bransjene her, sier Hurlen.

Konferansens første nobelprisvinner

Med seg på laget til årets konferanse har vi blant annet nobelprisvinner i medisin, Edvard Moser. Moser er leder av Kavliinstituttet for nevrovitenskap ved NTNU, og kommer til NæringsDriv for å fortelle om veien til Nobelprisen han fikk sammen med May-Britt Moser og John O’Keefe i 2014.  Av andre foredragsholdere kan Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef SINTEF), Alf-Helge Aarskog (CEO Marine Harvest) og Torger Reve (professor på Handelshøyskolen BI) nevnes. Årets konferansier er Marvin Wiseth.

Kommer igjen, år etter år

Kombinasjonen nettverk, faglig påfyll og aktualitet, har gjort NæringsDriv til en viktig arena for næringslivet. I år er temaet «Innovasjon og omstilling», noe Hurlen tror opptar folk på tvers av bransjer.

– Vi får tilbakemeldinger som tyder på at vi har lyktes med å ta pulsen på næringslivet i regionen. Folk kommer igjen år etter år, og næringslivskonferansen har vokst hvert år, fra 150 for seks år siden til mer enn 300 i fjor. I år ser vi nærmere på næringslivets evne til å ta tak i de utfordringer som finnes. Vi ser for eksempel en oppblomstring av nyetableringer, men mange blir aldri flere enn fem ansatte. Hvordan håndterer vi det? Greier vi å innovere raskt nok? Det er blant temaene som tas opp under konferansen, avslutter han.

NæringsDriv arrangeres i Parken kulturhus fredag 10. juni 8.30-16.00. Konferansen går av stabelen samtidig som musikkfestivalen Ålesund Live, noe som gjør det mulig å kombinere fag og kultur.

Se hele programmet

Meld deg på