Trøndersk næringsliv ser positivt på fremtiden

Undersøkelsen vi bestilte og fikk utført av Sentio i 2016 viser tydelig hvilke forventninger bedriftsledere i Trøndelag har til omsetning for året. Utsiktene til å ansette flere og til lønnsomhet går litt ned i Sør-Trøndelag sammenlignet med året før. I Nord-Trøndelag går alle piler imidlertid til værs.

– På grunnlag av denne undersøkelsen kombinert med bred kjennskap til regionen og kunnskap om bransjene her så ser vi ingen tegn til krise i trøndersk næringsliv, sier konserndirektør Vegard Helland i SpareBank 1 SMN.

Adresseavisen meldte i går at funnene i vår undersøkelse støttes opp av en seperat undersøkelse foretatt av DNB. Det finnes ingen krisestemning i trøndersk næringsliv rundt forventninger om det kommende året.

– Forventningene i næringslivet har gått litt, men ikke markant, ned det siste året. Dette skiller Trøndelag fra resten av landet. Vi ser også at de i Nord-Trøndelag er spesielt positive. Det skyldes nok delvis at Kværner har fullt med oppdrag helt frem til 2018, sier Helland.
– Vi har også stor tro på at nyskaping og teknologi vil gi regionen store fremtidsmuligheter. Derfor vil vi fortsette å jobbe nært med næringsliv og bidragsytere for å tilrettelegge for dette.

Store offentlige institusjoner som NTNU, St. Olavs Hospital, og andre, sørger for mange ansatte og for å dekke et konstant behov for arbeidskraft i regionen.

– Det at vi ikke er spesielt avhengig av én type næring gjør oss sterke, og det hjelper oss godt gjennom vanskelige tider, sier Helland.

Samtidig er Trøndelag ikke så avhengige av oljenæringen, som nå går gjennom en svært tøff periode. – Vi ser ingen tegn til ringvirkninger som følge av utfordringene i oljenæringen, det ser faktisk bra ut i både Sør- og Nord-Trøndelag innen handel og tjenesteyting og turisme.

Regionen satser også på havbruksnæring, en bransje som går så det suser. – Vi ser at havbruksnæringen har jobbet godt for å sikre seg verdier og lønnsomhet selv med en halvering av lakseprisen. Næringen kan dessuten vokse mer i fremtiden, forteller Helland.