Gårdbrukeren er gårdens viktigste ressurs

Framtidens bruksstruktur er tilpasset gårdbrukeren arbeidskapasitet, interesser og ønsket livsstil. Hvilken hverdag vil du ha, hva brenner du for og hva er dine styrker? Teknologi tilpasses bruksstrukturen, og ikke omvendt.

Min anbefaling er å først å fremst tenke på sine personlige ressurser når man skal investere. Gårdens ressurser er selvfølgelig også viktige, men det er tross alt du som skal greie å få til resultat og da må man også trives på jobben.

Å satse innenfor landbruket er ikke akkurat veien å gå hvis mest mulig arbeidsgodtgjørelse er målet, men penger er langt fra alt her i verden.

Sterk drivkraft tar deg langt

Det banken ser etter ved investeringsforespørsler innen landbruk er om gårdbrukeren virkelig brenner for produksjonen det satses på, og hvordan dagens resultater på gården er. Er du sikker på hva du vil og har en sterk drivkraft for dette er det lettere å takle at det kan være noen trange år økonomisk etter ei utbygging, og at det kan komme svingninger i lønnsomheten underveis.

De som driver godt i eksisterende driftsbygning har ofte et større potensial i ny driftsbygning, men de som ikke driver så godt fra før oftest har mindre potensial. Det er aldeles ikke driftsbygningen alene som avgjør om produksjonen går godt.

Er investeringen tilpasset gårdens ressursgrunnlag?

Er det mangel på eget areal i forhold til produksjonsnivået er det viktig å ha leieavtaler på plass. Det har i en periode nå politisk blitt styrt mot større enheter, men ikke alle gårder har anledning til å bli store.

Kanskje kan gården likevel være drivverdig i kombinasjon med ulike produksjoner, med lønnsarbeid i tillegg eller alternative næringer. Framtidas bruksstruktur er tilpasset gårdbrukerparets personlige ressurser og ønskede livsstil, ikke bare ressursgrunnlaget på gården.

Skal man investere er det to ulike regnestykker man må forholde seg til. Det ene er lønnsomheten i selve utbyggingen og produksjonen man satser på. Det andre er hvordan investeringen påvirker totaløkonomien på gården. Det er viktig å se på begge.

Betale ned eller investere?

Med dagens lave rentenivå er oppfordringen fra banken å enten nedbetale på lån for å skaffe seg fremtidig handlingsrom, eller invester. Hvis man ønsker å investere er det ikke noe å vente på. Kom i gang.

Byggekostnadene stiger for hvert år. Ved marginal økonomi i utbygginga må man se på hvor det kan gå an å kutte kostander uten at det går på bekostning av dyrevelferden. Det er jo egentlig dyra man bygger for. Trives dyra produserer de bra.

På noen gårdsbruk fungerer det veldig bra å ta et steg i gangen, også når det gjelder investeringer. Da kan man være mindre sårbar ved at man har et lavere gjeldsnivå. En langsiktig investeringsplan og langsiktige mål og delmål for drifta gjør det lettere å lykkes. Men ikke alle er i den situasjonen at de kan ta et steg i gangen, men gården har rett og slett behov for et større investeringsløft. Og er du rette personen kan du lykkes godt selv om du må ta alle investeringene på en gang.

Husk at du er gårdens viktigste ressurs!

Snakk med oss om landbruk