Gode tips for en fin og trygg båtferie

Endelig er sommeren her og båtfolket langs hele kysten nyter glade dager til sjøs. Men det finnes – bokstavelig talt – flere skjær i sjøen.

I fjor opplevde nær 11 000 at båtgleden fikk en bråstopp på grunn av skader eller tyveri.

– Mange av disse skadene kunne vært unngått med enkel midler, mener skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1 Forsikring.

Båtforsikring dekker båten din om den utsettes for brann, sammenstøt eller kantring.

Pass på!

En stor del av skadene gjaldt rett og slett båter som sank mens de var fortøyd ved land. Årsaken var gjerne manglende tilsyn, og omfattet båter som tar inn vann, skroggjennomføringer som går lekk eller båter som ødelegges i uvær og storm.

– Det gjelder altså å passe på båten og ta nødvendige forholdsregler, også når båten ikke er i bruk. Båten skal holdes lens, fortøyes forsvarlig og du må føre tilsyn med både båt og tilbehør.

Videre er det viktig med jevnlig service og vedlikehold av både båt og motor for å sørge for at båten er i sjødyktig stand, sier skadeforebyggeren.

Tunga rett i munnen

Samtidig er det viktig å utvise godt sjømannskap. Både kollisjoner med gjenstander som flyter i vannet og med andre båter eller bryggekanten kan unngås hvis man er årvåken og ikke holder for høy fart.

– Vi ser også at navigasjonskunnskapene kunne vært bedre. Flere grunnstøtinger kunne vært unngått om båteierne var flinkere til å bruke sjøkart, mener Nilsen.

Les om fordelene med båtforsikring her.

Tyveri

Sommeren er dessverre også høysesong for tyveri av både båter og båtutstyr.

— De fleste tyveriene er av utstyr og løsøre, så første bud er å lukke og låse, sier skadeforebyggeren. Det kan også være fornuftig å organisere vakthold i båthavna og å vurdere sporingsutstyr og alarm.

Skadeforebyggeren har følgende råd for å holde tyvene unna:
  • Sørg for å låse eller bolte fast utenbordsmotor, hekkaggregat og utenbordsdrev.
  • La båten være forsvarlig låst når du forlater den, dette gjelder også båt på henger.
  • Ikke forlat båten med nøklene tilgjengelig for uvedkommende
  • La båtutstyr og løsøre være fastmontert eller innelåst når båten ikke er i bruk.
Her er topplisten over skadeårsaker i 2015

Nær halvparten av skadene gjaldt havari mens rundt 1 av 7 skader gjaldet tyveri av eller fra båt. En annen stor erstatningspost post var «sekkeposten» transport til verksted, utgifter til slep samt bergelønn og fjerning av vrak.

  1. Havari: 5084 skader for 229 millioner kroner.
  2. Sekkeposten «andre skader»; 4204 skader for 130 millioner kroner.
  3. Tyveri av eller fra båt: 1565 tyverier for 66 millioner kroner.
  4. Brann: 339 skader for 40,6 millioner kroner.
  5. Ansvar: 307 skader for 4,3 millioner kroner. (Kilde Finans Norge)

Sjekk pris og kjøp båtforsikring