7 grunner til at renta forblir uendret i september

Norsk økonomi trenger å øke investeringer i bedrifter, og legge til rette for industrietableringer som kan skape eksportinntekter og arbeidsplasser. Enda lavere styringsrente vil ikke hjelpe. Dette og mer om hvorfor sjeføkonom Elisabeth Holvik tror renta vil forbli uendret i september leser du her.

Norges Bank har signalisert at de vil senke renta, men det var før prisveksten viste et hopp i sommer.

Vi tror derfor Norges Bank utsetter rentekuttet i september, og heller signaliserer at de vil vurdere å kutte renten utover vinteren.

Dette avhenger imidlertid av hva som skjer med prisvekst og aktivitet i norsk økonomi. Ytterligere rentekutt, og dermed enda svakere kronekurs, vil kunne gi ny fart til både importert prisvekst og til å sette enda mer fart i boligprisene. Det vil være helt feil medisin for norsk økonomi nå.

De 7 grunnene til at renta forblir uendret:
  1. Inflasjonen er langt over målet
  2. Gjelden i husholdningene stiger fortsatt
  3. Boligprisene stiger bekymringsfullt
  4. Kapitalen blir feilallokert når realrenten er så ekstremt lav
  5. Lavere renter og økt levealder øker sparebehovet når realrenten faller
  6. Kronekursen er svak nok
  7. Vi trenger omstilling – ikke mer kortsiktig stimulering

Behovet for nye arbeidsplasser burde tale for å utforme en næringspolitikk som kan tilrettelegge for at privat kapital går til å etablere industribedrifter i Norge, og ikke som i dag stimulere de som har penger til å investere i eiendom. Og når en skal investere i eiendom da er det små leiligheter i Oslo som det ikke er eiendomsskatt på, som er mest attraktivt. At prisen på små leiligheter i Oslo stiger kraftig er noe vi advarte om ville skje, som følge av utformingen av skattesystemet.

Videre rentekutt er derfor feil medisin for norsk økonomi. De lave rentene har ført til en svak kronekurs, noe som bidrar positivt for eksportbedrifter. Men, videre vekst hemmes av svak produktivitetsvekst og for lavt investeringsnivå. Enda lavere styringsrente vil ikke hjelpe på dette. Bivirkningene i form av økt gjeld og kraftig prisstigning på boliger, utgjør en risiko for finansielle stabilitet på sikt. Det er en økende debatt i sentralbankmiljøer, og ikke minst BIS advarer om faren ved de ekstremt lave rentene. Det norsk økonomi trenger er å øke investeringer i bedrifter, og legge til rette for industrietableringer som kan skape eksportinntekter og arbeidsplasser. Til det trengs risikovillig kapital. Enda lavere styringsrenter vil ikke hjelpe på dette.

Med rekordlav realrente etter skatt burde tiden være inne for å sette tak på det ubegrensede skattefradraget for gjeldsrenter, samt gi skatteletter for de som investerer i nye arbeidsplasser.

Les mer i SpareBank1 Makrorapport september 2016