Visste du at kvinner ofte får mindre pensjon enn menn?

Det er det flere årsaker til at kvinner får mindre i pensjon enn menn. De har ofte lavere lønn enn menn, og de fleste lever lenger. Ved å leve lenger, og samtidig ha mindre innbetalt på pensjon enn menn, må færre pensjonspenger fordeles over flere år.

Det er likevel ikke satt i sten at det må være slik at kvinner får lavere pensjon enn menn. Arbeidsgiver kan sikre alle sine ansatte en tryggere alderdom allerede nå.

Lever lenger og tjener mindre

Lengre levetid er en av de tingene som er med på å øke forskjellene på pensjon. Kvinner tjener ofte mindre enn menn, og mange jobber deltid. Faktisk er det rundt en halv million damer som jobber deltid i Norge. Da blir det mindre oppspart pensjon gjennom arbeidsgiver, fordi pensjonssparingen ofte er en prosent av lønnen.

Ved å leve lenger, og samtidig ha mindre oppspart pensjon enn menn, må færre pensjonspenger fordeles over flere år. Det kan gi en tøffere alderdom.

Arbeidsgiver kan sikre en bedre og livsvarig pensjon for kvinner

Heldigvis finnes det en løsning for å jevne ut ulikhetene mellom kvinner og menns pensjon. Med hybridpensjon sparer arbeidsgiver ekstra for kvinner i tjenestepensjon, nettopp for å ta høyde for at kvinnene lever lenger.

Hybridpensjonen tjenes opp slik at kvinner oppnår samme pensjonsutbetaling som menn i hele utbetalingstiden, forklarer Ståle Nerland, pensjonsekspert i SpareBank1.

Livsvarig pensjon er spesielt gunstig for unge og kvinner, fordi de forventes å leve lenge.

– Levealderen øker for alle, men mange får ikke tjenestepensjon ut livet. Med hybridpensjon kan du velge å ta ut deler av pensjonen tidlig, og fortsatt få livsvarig utbetaling, uansett hvor gammel du blir.

Endring til innskuddspensjon gir størst konsekvens for kvinner

Hvis arbeidsgiveren din planlegger å endre ordningen din fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, vil det ha størst konsekvens om du er kvinne. Denne ordningen er nemlig et avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn, og den har opphørende utbetaling, tidligst ved 77 år. Innskuddpensjon tar ingen hensyn til at kvinner lever lengre.

– I dagens ordninger får kvinner og menn lik årlig livsvarig pensjon for lik karriere/lønn. Dette er et prinsipp som det er mulig å videreføre dersom hybridpensjon velges som erstatning for dagens ytelsespensjon, forteller Ståle Nerland.

Unngå usikkerhet

Vet du egentlig hvor mange prosent av lønnen din som spares til pensjon hvert år, og hvilken pensjonsordning arbeidsgiveren din har i dag? Ta kontakt med din HR-avdeling eller nærmeste tillitsvalgt, og få svarene. Slik kan du også påvirke arbeidsgiver til å velge den beste pensjonsordningen for deg.

[button class=»read» url=»https://www2.sparebank1.no/smn/if1268409621843″]Kontakt min bedrift om hybridpensjon[/button]

[notice class=»yellow»]

Dette er tjenestepensjon

Tjenestepensjon er det arbeidsgiver sparer for deg, i tillegg til det du får fra folketrygden. De forskjellige typene ser du under her.

Ytelsespensjon
 1. Avtalt livsvarig utbetaling ved 67 år
 2. Ytelsen avhenger av sluttlønn og tjenestetid ved 67 år
 3. 30 – 40 års tjenestetid før ytelsen er nådd
 4. Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 5. Premien uforutsigbar og sterkt økende med alder
 6. Pensjonen er forutsigbar hvis man har samme arbeidsgiver til 67 år
 7. Kostnader betalt av arbeidsgiver i utbetalingsperioden
 8. Garanti mot verdifall i inn- og utbetalingsperioden
 9. Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 10. Ikke tilpasset pensjonsreformen
Innskuddspensjon
 1. Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med opphørende utbetaling, tidligst ved 77 år
 2. Ansatt har investeringsrisikoen
 3. Hvert år teller like mye
 4. Ingen kompensasjon for at kvinner lever 3-4 år lenger enn menn
 5. Pensjonen utbetales til etterlatte ved dødsfall
 6. Premie er forutsigbar for arbeidsgiver
 7. Pensjonen er uforutsigbar
 8. Investeringsrisiko i utbetalingsperioden
 9. Omkostninger betales av ansatt i utbetalingsperioden
 10. Tilpasset pensjonsreformen
Hybridpensjon
 1. Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med livsvarig utbetaling
 2. Ytelsen avhenger av: 1.Ved årlig lønnsvekstgaranti: snittlønn og tjenestetid
  2.Ved avtalt investeringsrisiko: snittlønn, tjenestetid og avkastning
 3. Hvert år teller like mye
 4. Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 5. Premie er forutsigbar arbeidsgiver
 6. Valg av forvaltningsform, garanti eller investeringsvalg, avgjør pensjonens forutsigbarhet
 7. Garanti mot verdifall i utbetalingsperioden
 8. Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 9. Fullt ut tilpasset pensjonsreformen

[/notice]

[button class=»read» url=»https://www2.sparebank1.no/smn/if1268409621843″]Kontakt min bedrift om hybridpensjon[/button]