6 av 10 forventer enda høyere boligpriser

Tall fra septembermålingen til Prognosesenteret viser at langt flere vurderer utsiktene til norsk økonomi som bedre. Hele 6 av 10 forventer at boligprisene skal øke, hvilket er en markant endring fra marsmålingen.

Ifølge september-målingen Boligmeteret til EiendomsMegler 1 svarer hele 6 av 10 at de forventer høyere boligpriser de neste 12 månedene. 28 prosent av de spurte forventer uendrete boligpriser og kun 7 prosent tror de vil bli lavere.

—Dette er en stor endring fra mars. Bare i løpet av de siste 6 månedene har andelen som forventer økende boligpriser nesten doblet seg. Mens andelen som forventer fallende boligpriser har halvert seg det siste halvåret, forteller Kåre Elnan i Prognosesenteret.

Her er det likevel regionale forskjeller. Mens hele 83 prosent i Oslo forventer økende boligpriser, forventer 35 prosent i Stavanger og Sandnes det samme. Til tross for rekordhøye boligpriser er altså optimismen i boligmarkedet høyere enn på lang tid.

—Vi merker nok stadig høyere forventninger hos de som skal selge boligen sin om at den skal oppnå en høy salgspris. Det kan være utfordrende når «alle» tror at den endelige prisen på boligen skal havne mange hundre tusen over prisantydning. Faktum er at meglerne skal sette prisantydningen på det som megler forventer at den vil bli solgt til, og dette må være en pris som selger er villig til å selge til. Bryter man dette blir det fort å anse som lokkepris, noe som er ulovlig, sier boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1.

Se hele Boligmeteret for september 2016 her

Flere er optimister

Andelen som forventer positiv utvikling for norsk økonomi har gått opp fra 22 prosent til 26 prosent (i perioden juni – september 2016), men andelen som forventer negativ utvikling har gått ned fra 27 prosent til 20 prosent.

—Denne optimismen har gjort stort utslag i boligmarkedet, spesielt i pressområdene. Nå ser vi også en bedring i områder der nedgangen i oljesektoren slo inn i 2013/2014, sier Odd Nymark i EiendomsMegler 1.

Bergen, Stavanger/Sandnes, Kristiansand og Kristiansund er alle byer med høyest andel tro på en bedre utvikling i norsk økonomi. Majoriteten av husholdningene forventer også at rentenivået holder seg uendret.

—Vi tror i likhet med majoriteten at Norges Bank utsetter rentekuttet nå på torsdag, og heller signaliserer at de vil vurdere å kutte renten utover vinteren, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

Fremtidstro på norsk økonomi påvirker prisene

Rapporten viser videre at forventningene til norsk økonomi er bedre. Nesten dobbelt så mange forventer at det skal bli bedre for norsk økonomi enn andelen var for bare 6 måneder siden. Det er en forklaring på at forventningene til økning i boligprisene også er høye.

—Så lenge etterspørselen er høyere enn tilbudet vil vi ikke se noen endring i Oslo, mener Odd Nymark. Han spår høy vekst på boligprisene i pressområdene, også i tiden fremover.

Boligmeteret for september 2016 er laget av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1-alliansen.