6 gode huskeregler for refleksbruk

Når høstmørket faller på, kan det være nesten umulig for bilførerne å se deg. Likevel dropper 2 av 3 å bruke refleks.

– Uten refleks så gambler du med din egen sikkerhet. Bilistene har selvsagt et stort ansvar for å unngå å kjøre på deg, men du bør gi dem en mulighet til å oppdage deg, mener skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1 Forsikring.

Huskeregler for refleksbruk:

 

 1. Heng refleksen i knehøyde.
  – Da mottar den mest mulig lys fra billyktene.
 2. Velg helst reflekser som beveger seg når du bruker dem, de synes best.
 3. Ha gjerne flere reflekser på deg
  – da blir du ekstra godt synlig.
 4. Legg reflekser i lommene på alt yttertøy, da glemmer du dem ikke.
 5. Du får kjøpt reflekser i de fleste sportsbutikker, på apotek eller i bokhandelen.
 6. Gi bort reflekser du har til overs
  – gi dem til fotgjengere som beveger seg i mørket uten refleks.
Vær trygg i mørket

Hvert eneste år dør mellom 10 og 20 fotgjengere i trafikken, mens rundt 550 blir skadd. Omlag 35 prosent av dødsulykkene med gående skjer når det er mørkt.

– Konsekvensene om du blir påkjørt vil uansett gå utover deg selv. Det hjelper lite å skylde på bilisten om du skulle bli hardt skadd eller i verste fall drept. Derfor må du selv sørge for å bli sett, sier Fred.

Bruk refleks – alltid

Han anbefaler alle til å alltid bruke refleks, også når det er gatebelysning.

– Mange tror at det ikke er nødvendig å bruke refleks når det er gatelys, men det er ikke riktig. Selv om du ser bilen, kan sikten til bilføreren være helt annerledes. Blant annet kan trær og bygninger langs veien ta mye av lyset. Det gjør at gatebelysningen blir en falsk trygghet.

I sentrumsgatene er det dessuten så mye bilisten må ha fokus på hele tiden – refleksen din gjør at han helt sikkert kan ha ekstra godt fokus på deg!

Refleks redder liv

Uten refleks vil bilføreren først få øye på deg når du er 25 – 30 meter unna bilen. Med refleks synes du derimot på 140 meters hold når bilen bruker nærlys.

– Det betyr at hvis du dropper refleksen vil en bilist i 50 km/t bare ha to sekunder på å reagere. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt, avslutter skadeforebyggeren.

Fakta om refleks:
 • 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.
 • Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand hvis du bruker refleks.
 • Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.
 • Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.
 • Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.