Nyhet! Nå kan du få raskere behandling og utredning

Åtte av ti nordmenn mener det er uakseptabelt å vente mer enn to uker på undersøkelse eller utredning ved mistanke om sykdom. Like mange mener det er for lange ventetider i helsevesenet.

Det viser en fersk landsdekkende undersøkelse fra Respons Analyse for SpareBank 1.

– Har vi mistanke om sykdom, ligger det dypt forankret i de fleste av oss at vi ønsker å få raskt svar på hva som kan være galt. Her er det ingen forskjell på kvinner og menn, sier Nils Tore Nilsen, leder for personmarkedet i SpareBank 1 Forsikring.

Etterspør behandlingsforsikring

Antallet nordmenn med behandlingsforsikring har økt betraktelig de senere årene. Nesten en halv million nordmenn har i dag slik forsikring. De fleste av disse har det som et ansattgode gjennom arbeidsgiveren sin. Rundt 43.000 har forsikringen privat.

SpareBank 1 har tilbudt behandlingsforsikring i bedriftsmarkedet i flere år, og lanserer nå tilsvarende for privatpersoner.

– Vi merker økt etterspørsel etter behandlingsforsikring fra privatpersoner. Det at ventetidene i helsevesenet oppleves som lange, kan være noe av forklaringen til dette. En annen årsak kan være at folk ønsker å ha en fast kontaktperson som følger dem gjennom sykdomsforløpet. Det kan være strevsomt å finne frem i systemet og ordne alt praktisk når man ikke er frisk, sier Nilsen.

Ifølge undersøkelsen mener ni av ti at det er en fordel med en fast kontaktperson å forholde seg til gjennom sykdomsforløpet. Andelen øker med alderen.

Googler egen sykdom

Undersøkelsen viser også at nordmenn er ivrige til å søke opp informasjon om egen sykdom, symptomer eller behandling på internett. Tre av fire oppgir å ha googlet egen sykdom.

– Den viktigste grunnen er at de ønsker å finne ut av mer om sykdommen eller symptomene på egenhånd. Over halvparten sier at de vil finne ut om det er nødvendig å oppsøke lege, eller at de ønsker å være forberedt før legebesøk, sier Nilsen. Flere kvinner enn menn søker sykdomsinformasjon på nett.

For lange ventetider

Åtte av ti mener også det er for lange ventetider i helsevesenet. Kvinner er mer misfornøyd enn menn. Det er også regionale forskjeller. Mens 67 prosent av innbyggerne i Nord-Trøndelag mener at ventetidene er for lange, er tilsvarende andeler i Østfold og Nordland hele 90 og 92 prosent.

Seks av ti spurte i undersøkelsen opplyser at de selv eller noen de kjenner har opplevd uakseptabel lang ventetid i helsevesenet. Ifølge ventelistestatistikken fra Helsedirektoratet var gjennomsnittlig ventetid ved offentlige sykehus i august 66 dager.

[button class=»read» url=»https://www.sparebank1.no/nb/smn/privat/forsikring/liv-og-helse/behandlingsforsikring.html»]Sjekk pris og kjøp behandlingsforsikring[/button]