Theresa May tar folket på alvor – varsler ny retning for Storbritannia

Storbritannias statsminister Theresa May har skapt sjokkbølger i finansmarkedet den siste uken. Hun peker ut en ny politisk retning for Storbritannia.

May lovet å utløse artikkel 50 innen april neste år. May har også signalisert at regjeringen vil ta folkeviljen på alvor, og føre en politikk som bedrer mulighetene og vilkårene for den vanlige arbeidende familie. Dette er en spennende utvikling, og kan innebære et brudd med den tradisjonelle politiske venstre-høyre aksen i britisk politikk. Å ta protestene fra innbyggerne på alvor vil kunne demme opp for mer aggressive populistiske partier.

Hvorfor gjør hun dette?

Den underliggende kraften i det folkelige opprøret er at både vanlige arbeidsfolk og middelklassen har fått det verre det siste tiåret, og at mange føler en mistillit til både den politiske eliten, kulturelle og akademiske eliten og til media. Dermed går den politiske protesten ut over den tradisjonelle klassekampen.

At May så tydelig sier at hun vil gå etter de rike som sniker seg unna, at hun vil gi alle en rettferdig sjanse til suksess, og at hun vil se lenger enn kun til Brussel, er viktige svar til protestene fra folket.

Målet er også å redusere innvandringen fra hundretusentalls til de titusener som har blitt lovet. Sist år kom det 330 000 innvandrere.

Kritikk av sentralbankers lavrentepolitikk

Theresa May har, i likhet med Donald Trump, pekt på at de lave rentene har hatt negative effekter for vanlige folk, og at de som har tapt mest er de som ikke eier bolig, og ikke har aksjer. Trolig vil hun komme med tiltak for å sikre småsparere et trygt sparealternativ allerede i november.

Den folkelige motstanden mot lavrentepolitikken, som nå både May og Trump har fanget opp, vil trolig bidra til å fremskynde at sentralbankene vil avslutte sine QE programmer. Dermed kan vi få en periode med større volatilitet i obligasjonsmarkedet, med risiko for stigende renter. For aksjemarkedet innebærer en tidligere slutt på QE en klar risiko.

Rentebunnen trolig nådd i Norge

Norges Bank signaliserte i forrige strategirapport at rentebunnen mest sannsynlig er nådd i Norge, og at rentene vil kunne begynne å normaliseres i løpet av et år eller to. Vi tror det er fornuftig, i og med at oljeprisen har steget litt, og at det stimuleres friskt over statsbudsjettet.

Det kan være greit for Norges Bank å ha mulighet til å kutte renten en siste gang om kronekursen skulle styrke seg kraftig.

Inflasjonen, som det kommer nye tall for i dag, har vært urovekkende høy. Høy inflasjon presser realrenten enda lavere, og er nok et argument for å ikke kutte renten videre.

Les mer i SpareBank 1s Makrorapport