Vær smart når du hjelper unge med å kjøpe bolig

Det er høytrykk i boligmarkedet, og mange påvirkes av inntrykket om at det haster veldig å få kjøpt bolig. Her er det mange muligheter til å gjøre feil som kan være ødeleggende for økonomi og skape familiekonflikter.

Før foreldre i det hele tatt går inn på å hjelpe unge med kjøp av bolig så må man tenke over rom i egen økonomi, tidsperspektiv og barnas evne til styring av økonomi. Når beslutningen er tatt må man også tenke nøye gjennom hvordan man skal bistå med boligkjøpet. Det kan være svært gunstig å kjøpe for å bo selv, og eventuelt leie ut rom til andre medstudenter, men bolig er ikke en sikker kortsiktig investering. Dersom det er sannsynlig med endring i studievalg, så unngår du risiko ved å velge å leie fremfor å eie.

Skriv ned en avtale som berører hva som er formålet med ditt bidrag, og hva som skal skje dersom leiligheten selges. En finansrådgiver kan normalt hjelpe deg med dette.

Det er tre viktige hovedregler for foreldre som vil hjelpe sine barn med boligkjøpet:
  1. Ikke vær medlånetaker på hele lånet
  2. Ikke still stor kausjon i egen bolig
  3. Ikke kjøp bolig i eget navn uten å tenke over at du da må skatte av din andel av gevinsten

Les sak om temaet i Adresseavisen.

Hvor galt kan det gå i de ulike tilfellene:

Som medlånetaker står du ansvarlig for hele lånet dersom noe skulle skje. Du kan da risikere at du selv blir sittende med hele regningen om noe skulle skje. Dette er en trygg løsning for bankene, men ikke en god løsning for deg. Skal du være medlånetaker så krev at banken deler lånet i to, og at du bare står som medlånetaker på en mindre del.

En stor kausjon i egen bolig medfører at banken kan rette et stort krav til deg dersom noe skulle skje. Det låser også opp din egen økonomi slik at du kanskje ikke selv kan få ytterligere lån på egen bolig.

Er du selv medeier i boligen så husk at man da mister fordelen ved skattefri gevinst på din andel ved et senere salg.

Det kan være lurt at foreldre bistår med boligkjøp når:
    • Foreldrene har ordnet og romslig økonomi, og betydelig innskudd eller fast sparing
    • Studenten har avklart studievalg og fremtidsplaner og vet at de vil studere i samme by i minst 3 til 5 år fremover
    • Studenten har dokumentert evne til styring av egen økonomi over tid, og gjerne vist evne til sparing.

[button class=»read» url=»https://www.sparebank1.no/nb/smn/privat/lan/bolig/boliglan-for-unge.html»]Jeg vil vite mer om boliglån for unge[/button]